2020. augusztus 12.

Augusztus 20. – megtartják a szentmisét a Szent István-bazilikában

Megtartják a szentmisét augusztus 20-án a budapesti Szent István-bazilikában; a Szent Jobb-körmenet helyett ereklyés áldást kapnak a hívek - közölte az...

A lelkipásztori munka lényege ma is változatlan

„A jezsuiták jelmondata végigkísért és nagy fejlődésen ment át. Ennek a jelmondatnak a lényege: hogyan tudom Istent megdicsőíteni az életemben.” Sófalvi...

Őrségváltás Kolozsváron

A kolozsvári Piarista templom most a Szent Mihály-plébániatemplom restaurálásának végeztéig a plébánia "főhadiszállása" Kolozsvár központjában. Augusztus 2-án megtörtént a plébánián az őrségváltás,...

Templomot szentelt és Naphimnusz-parkot áldott meg Déván Kovács Gergely érsek

Ünneplőbe öltözött a dévai Páduai Szent Antal-plébániatemplom. A ferencesek által vezetett, idén 80 éves templomot felújították, így ma a Kovács Gergely...

Elsőszombat Csíksomlyón a Porciunkula-búcsú előestéjén

A teljes búcsú egy nagy lehetőség, hogy Isten a bűneink után járó büntetést is elengedje, mondta Böjte Mihály OFM, csíksomlyói házfőnök az...

Dogmatika – a párbeszéd teológiája

A dogmatikáról általában nem a párbeszéd jut eszünkbe, hanem a hittételek pontos meghatározása, azok kategorizálása. Erre utal az is, hogy a fundamentális...

Dumitru Stăniloae – a kritikus partner

Dumitru Stăniloae román ortodox teológus igazi szaktekintély a 20. századi nemzetközi hittudományban. A görögkeleti dogmatika képviselője egyszerre volt az ortodox–katolikus párbeszéd résztvevője...

Kézen kell fognunk korunk vámosait, utcanőit

A pasztoráció legfontosabb feladata, hogy a peremre szorultakat felkarolja, így az egyháznak meg kell fognia a leprások, utcanők kezét – vallja András...

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Geréd Péter főesperes-plébános

Magyar állami kitüntetésben részesült Geréd Péter pápai káplán, besztercei főesperes-plébános, melyet július 23-án adott át Mile Lajos főkonzul és Kecskés Tibor...

Szívem kitárva keresem hangodat!

Szívem kitárva keresem hangodat! mottóval szervezett tábort az ifjúság részére a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia. A táborban résztvevő fiatalok vallanak az eseményről: