Szent Rita-hálamise és rózsaáldás volt Csíkszeredában

A Szent Rita-kilenced zárásaként Csíkszeredában, a Milleniumi templomban május 23-án, az esti szentmise végén Tódor Attila segédlelkész és Sárközi Sándor piarista megáldották a rózsákat. Információ és...

A csíksomlyói ferencesek köszönetnyilvánítása

Istennek és a Szűzanyának hála, idén is rendben, gördülékenyen zajlott le a több százezer embert megmozgató csíksomlyói pünkösdi búcsú. Mindez a zarándoktestvérek fegyelmezettségét dicséri,...

Bérmálás volt Alsócsernátonban

Szerdán, május 23-án délelőtt tíztől ünnepi szentmise vette kezdetét Alsócsernátonban. Itt bérmált Jakubinyi György Miklós érsek. Az anyaegyházközség után a legnagyobb lélekszámú filiába, Felsőcsernátonba...

A Mester oldalán

Gyermek- és ifjúkoromban négy fiatal pap kifejezetten jó hatással volt rám, kifejezetten lelkesedtem, rajongtam értük. Ezek a következők voltak: Máthé Ferenc, Venczel Lajos, Fábián Dénes és...

Szent Rita ünnepe és rózsaáldás Kolozsváron

A kolozsvári Szentháromság-templomban, vagyis az egykori piarista istenházában Szent Rita emléknapján, május 22-én szentmisét mutattak be. Főcelebránsa Veres Stelian plébániai kormányzó, szónoka pedig Keresztes...

Pünkösd másodnapja a vaslábi hegyen

Pünkösdhétfőn a vaslábi Szent Sebestyén, Rókus és Rozália tiszteletére épült kápolnánál Antal József tekerőpataki plébános mutatott be szentmisét. A kápolna 1660 körül épült a Gáborffy család...

Kolozsváron és Gyulafehérváron a Szent Antal-ereklye

A Konventuális Ferences Minorita Rend Szent Józsefről nevezett moldvai rendtartománya országszerte zarándoklatot szervez Páduai Szent Antal ereklyéivel. Május 21-én, hétfőn  délután 3 órakor Kolozsváron körmenet...

Évet zárt az Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola

A gyulafehérvári papnevelő intézetben működő Szalézi Szent Ferencről nevezett Erdélyi Magyar Egyházirodalmi Iskola 138. évét zárta pünkösdvasárnap este. A kispapok önképzését, tanulmányaikon túli aktív közösségi...

Széphavasi búcsú képekben

Pünkösd másodnapján tartották a széphavasi Szentlélek-kápolna búcsúját. Az ünnepi szentmise szónoka Diósi Dávid vicerektor, teológiai tanár volt. Fotó: Gyimesfelsőloki Plébánia/ Facebook

Közösségi ház megáldása Gyimesbükkön

Pünkösdhétfőn a gyimesbükki templomban délelőtt 11 órától ünnepi hálaadó szentmisét tartottak a csíksomlyói búcsúból hazaérkező zarándokok és a vendégek bekapcsolódásával. A szentmisét Tamás József püspök...