Gyulafehérvári kispapok látogatása a hivatások vasárnapja alkalmából

1
315
Fotó: temesvári egyházmegye

A katolikus egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot a Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, amely egyben a papi hivatások világnapja is. A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet növendékei ezt a hétvégét évek óta plébániaközösségekben töltik, ahol testközelből tapasztalhatják a lelkipásztori élet örömeit és kihívásait egyaránt. A Jó Pásztor vasárnapja alkalmából a gyulafehérvári kispapok közül hatan a nagyváradi egyházmegyében a székesegyházi és a tasnádi plébániát látogatták meg, néhányan pedig a temesvári egyházmegyébe látogattak, ahol találkoztak Pál József Csaba megyés püspökkel, valamint a Temeshidegkúton tartott ministránstalálkozón is részt vettek.

Április 19–21. között a nagyváradi egyházmegyében a székesegyházi és a tasnádi plébánia három-három papnövendéket látott vendégül, akik a hívek közösségében imádkoznak hivatásuk erősödéséért és új papi hivatások születéséért.

A Jó Pásztor vasárnapja alkalmából a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola hét növendéke a temesvári egyházmegyébe érkezett, hogy temesvári és aradi plébániákon bekapcsolódjon a különböző liturgikus és lelki programokba. Április 19-én, pénteken három teológiai hallgató, Kántor Patrik, Bege Lóránd és Kajtár Zsolt László ifjúsági találkozón vett részt a temesvár-józsefvárosi plébánián, ahol találkoztak Pál József Csaba megyés püspökkel – adta hírül a temesvári egyházmegye Facebook-oldala.

Három gyulafehérvári kispap április 19-én este a érkeztek meg a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-plébániára a Hivatások hétvégéje alkalmából. A szombati nap kezdetén meglátogatták a város híresebb épületeit, többek között a református templomot, ahol a helybéli lelkész mutatta be a közösség történelmét. A továbbiakban találkoztak a ministránsokkal a ,,ministránsiskola” keretében. Délután a fiatalokkal barátságos futballmeccsen vettek részt, amely által jobban megismerhették őket. A nap hátralévő részében bekapcsolódtak a hitmélyítő imaalkalomba, melynek fő témája a remény megőrzése volt. Vasárnap a hívek a szentmisék keretében meghallgathatták a szeminaristák hivatástörténetét – számolt be az eseményről a Borromeo Szent Károly-plébánia.

Ministránstalálkozón vettek részt a marosi főesperesség fiataljai

A lippai plébánia filiájában, Temeshidegkúton április 20-án, szombaton ministránstalálkozót tartottak a marosi főesperesség fiataljainak. A rendezvényt Irimiciuc Alin boksánbányai plébános, a ministránsok pasztorációjáért egyházmegyei szinten felelős lelkipásztor és a lippai plébánia szervezte. Számos plébániáról érkeztek papok, teológiai hallgatók, illetve ministránsok.

A nap programja katekézissel kezdődött, melynek során bemutatkoztak azok a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán tanuló kispapok, akik Jó Pásztor vasárnapja alkalmából a temesvári egyházmegyébe látogattak. Ez alkalomból a teológiai hallgatók átadták ministráns-élményeiket a fiatalabb ministránsoknak.

Ezután néhány ismerkedési játék következett: a ministránsok megismerkedtek egymással, illetve a csapatjáték révén megtanultak együttműködni is. A műhelyek keretében a résztvevők csoportokra osztva kaptak elméleti és gyakorlati útmutatást az oltár körüli szolgálathoz. Az egyik workshop az öltözékeket, a másik a tömjénezést mutatta be, a harmadikban az olvasásra, míg a negyedikben a bevonulásra összpontosítottak. Ezt követően mindenkinek ízletes ebédet tálaltak.

A ministránstalálkozó szentmisével zárult. A nap folyamán a fiatalok megtanulhatták, hogy miért jó ministrálni és hogyan kell ezt helyesen csinálni. Remélhetőleg jövőre is ilyen szép számban tudunk összejönni.

Kiss Tóbiás, Arad-Séga
Forrás: gerhardus.ro

1 HOZZÁSZÓLÁS