2017. április 26.

A feltámadás ünnepe életünk kontextusában

Idén ismét együtt ünnepli a kereszténység – Kelet és Nyugat – Urunk feltámadását, a húsvétot. Keresztény hitünknek ez a legfontosabb ünnepe, mert Krisztus Urunk...

A megújulás üzenetéből eredő változás

Krisztus feltámadását ünnepelve kérünk, Istenünk, teremts újjá minket Szentlelked erejével, hogy új életre támadjunk. (Húsvéti könyörgés)   Amint az éjszaka sötétségét megtörő hajnali napsugár a világosság új szakaszát,...

A remény ünnepe

Húsvét a remény ünnepe, egy új kezdet ünnepe, mint azt ezekben a hetekben a természetben is megtapasztaljuk. De a közmondásos örök halál és újjászületés...

Az igazi nagybetűs élet

Ballagó diákok évzáró szentmiséjén gyakran elhangzik a búcsúztatók és a nevelők szájából, hogy most kilépnek a nagybetűs életbe. Ez a „nagybetűs élet” kifejezés igazán...

Urunk szenvedésének napja

Nagypéntek, Urunk szenvedésének napja. Fél háromkor a székesegyházban keresztutat végeztek, melyben a kispapok saját elmélkedéseikkel tekintettek a stációk által megjelenített üdvtörténeti eseményekre. Ezen a napon...

Szentmise az utolsó vacsora emlékére a székesegyházban

Nagycsütörtökkel kezdetét vette a húsvéti szent háromnap. A Szent Mihály székesegyházban este 8 órakor volt az utolsó vacsora emlékére bemutatott szentmise, Jakubinyi György érsek...

A szent szolgálatra is meghív Krisztus

Jakubinyi György érsek és Tamás József segédpüspök az egyházmegye papságával olajszentelési szentmisét mutatott be nagycsütörtökön délelőtt a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban. A szentmisében Jakubinyi György érsek...

Osztatlanul, egészen

A mi születésünk Jézus minket szerető, irgalmas szívében van elrejtve – mondta papjainak Schönberger Jenő püspök nagycsütörtök délelőttjén a székesegyházban. Az egyházmegye minden papja hivatalos...

Passiójátékok Erdély-szerte

Kolozsváron másodjára tartottak szabadtéri passiót a Karolina téren a ferences ifjúsági csoport és az egyetemi lelkészség tagjai. A virágvasárnapi szentmisét követően  népes nézősereg tekintette...

Virágvasárnap ünnepe a gyulafehérvári székesegyházban

Urunk szenvedésének vasárnapján, virágvasárnap a gyulafehérvári székesegyházban ünnepi szentmisén vettek részt a kispapok és a központi papság. Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére az érsekség udvarán...