2018. szeptember 25.

Mindent a gyermekek neveléséért és oktatásáért!

A Csillogó Mosoly Egyesület szervezésében szeptember 22-én ismét gyermekfoglalkozás volt a szilágysomlyói római katolikus plébánia közösségi házában. A gyermekek nagy örömmel jöttek a már...

Szeretnénk meghallani hangotokat

Találkozások. Mindig új lehetőségek. Barátságok. Mindig új tapasztalatok. Öröm. Mindig másképp jelenik meg. Kommunikáció. Mindig új vélemények. Isten. Mindig kegyelem. Ezek alapján lehetne igazán jellemezni...

San Giovanni Rotondotól Erzsébetbányáig

Abban az éjszakai órában ünnepeltek szentmisét San Giovanni Rotondoban, amelyben Pietrelcinai Szent Pio atya pillanatra pontosan ötven évvel ezelőtt az örök hazába költözött. Megindító...

Az első hely

EVANGÉLIUM: Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik:...

Boldoggá avatták Antal Veronikát

Ez a fiatal lány példakép számunkra, az evangélium bátor tanúságtévője. Jézusnak szentelte életét, és Hozzá volt hűséges a tragikus körülmények között történt haláláig, egy...

XVI. Márton Áron zarándoklat

Öt év alatt tizenöt alkalommal került sor az immár hagyományosnak számító háromnapos zarándoklatra, amely Áron püspök életének legfontosabb állomásait járja be. A mostani, tizenhatodik...

A földi derű égivé vált

Életének 73., áldozópapságának 50. évében elhunyt Gaál Endre protonotárius, kanonok, nagyprépost, teológiai tanár. 1945. december 3-án született Budapesten, 1969. június 15-én szentelték pappá Esztergomban. Káplánként...

Szüreti bál a Reménység központban

Huszonnegyedik alkalommal szervezett szüreti bált csütörtökön a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet szatmárnémeti Reménység Nappali Idősközpontja. „Én még gyermekkoromból nagyon jól emlékszem a szüret csínjára-bínjára,...

SAJTÓKÖZLEMÉNY: A katolikus püspökök szorgalmazzák Románia Alkotmányának módosítását

A 2018. szeptember 18-20. között Csíksomlyón tartott őszi ülésén, a Romániai Püspöki Kar két hivatalos dokumentumot is közzétett: egy sajtóközleményt, illetve egy buzdítást a 2018....

Buzdítás a katolikus papsághoz és a hívekhez a népszavazás kapcsán

A 2018. szeptember 18-20. között Csíksomlyón tartott őszi ülésén, a Romániai Püspöki Kar két hivatalos dokumentumot is közzétett: egy sajtóközleményt, illetve egy buzdítást a 2018....