Az apostoli nuncius látogatása Vingán

Május 19-én, szombaton délután Miguel Maury Buendía, a Szentszék romániai és moldáviai nagykövete a temesvári egyházmegyében pasztorációs látogatása során Roos Márton megyés püspök kíséretében...

Ministránstalálkozó volt Nagykárolyban

Egyházmegyei szintű ministránstalálkozót tartottak június 2-án a nagykárolyi Kalazanci Szent József-plébánián. Kétszáz gyerek és fiatal már reggel megtöltötte a templom padsorait, ahol a köszöntések...

Örömnap a Szűzanyától

Kisboldogasszony napja az öröm ünnepe Zetelakán, ahol az egyházközség búcsúünnepét ülik meg ezrek, minden korosztályt képviselve. A jeles nap vízválasztó a polgári évben is, hiszen...

Fotóriport a papszentelésről

Ígéretünkhöz híven fotóriportban elevenítjük fel a gyulafehérvári főegyházmegye jeles napját, június 29-ét, amikor Jakubinyi György Miklós érsek pappá szentelte a csíkszépvízi Antal Zoltán-Lászlót, a galócási...

Visszatekintünk a hivatások évére

Krisztus király ünnepén zárult a gyulafehérvári főegyházmegyében a hivatás éve. A tematikus év célja az volt, hogy az egyházmegye tagjai felélesszék magukban...

Az igazságra, szeretetre, kiengesztelődésre törekedve

Sepsiszentgyörgyön huszadik alkalommal zarándokoltak egymás templomába és imádkoztak közösen a Krisztus-hívők egységéért a történelmi magyar egyházak lelkipásztorai és tagjai az ökumenikus...

Gyimesfelsőlokon átadták a katolikus iskola felújított épületeit

Fennállásának 25. esztendejébe lépett a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum. Az évfordulóra a magyar állam 500 millió forintos támogatásával korszerűsítették...

Ünnepelt a háromkúti csángó közösség

A közigazgatásilag Gyimesközéplokhoz tartozó, ám az 1968-as megyehatár-módosításkor Neamț megyeivé tett kis magyar település, Háromkút egyházilag tavaly szeptembertől a gyergyószentmiklósi örmény egyházközséghez tartozik. Június...

Buzdítás a katolikus papsághoz és a hívekhez a népszavazás kapcsán

A 2018. szeptember 18-20. között Csíksomlyón tartott őszi ülésén, a Romániai Püspöki Kar két hivatalos dokumentumot is közzétett: egy sajtóközleményt, illetve egy buzdítást a 2018....

Tamás József segédpüspök elköszönő levele

Elérve a 75-ik életévemet az Egyházi Törvénykönyv 411. kánonjának értelmében benyújtottam hivatal alóli felmentés kérésemet a szentatyának, amire december 24-én a...