2024. április 23.

Böcskei László nagyváradi megyés püspök húsvéti üzenete

A szokásosnál korábban ébredező természet színpadán, egy rövid farsang után, a nagyböjti bűnbánati idő az ünnepek ünnepéhez vezetett el bennünket. Jézus Krisztus...

Mindannyiunkban szülessen meg az új élet reménye

A nagyváradi székesegyház előtt verőfényes napsütésben nagypéntek délután közös keresztútájtatosságot végeztek a város plébániáihoz tartozó hívek. A passiót a Szent László Római...

Lelkinap gyermekeknek a püspöki palota kertjében

,,Engedjétek hozzám!" (Mt 10,14) mottóval 7-10 éves gyerekeknek tartottak lelkinapot március 23-án a nagyváradi püspöki palota kertjében.

A gyermeki szívekbe kell írni az élet törvényeit

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Katekétikai Központja és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Partiumi Oktatási és Módszertani Központja március 23-án nagyböjti lelki...

Nagyböjti időutazás Nagyváradon

A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban folytatódott az a hagyomány, hogy lelkinappal hangolódik rá az iskolai közösség a feltámadás közelgő ünnepére.

Az új szociális és társadalmi kihívásokra is válaszolni kell

A nagyváradi Caritas Catolica igazgatói és részlegvezetői Böcskei László megyés püspök jelenlétében adtak számot az elmúlt év megvalósításairól és kihívásairól a...

A romániai Vincés Társaságok lelkigyakorlata Nagyváradon

Nagyváradon tartották a Romániában működő Vincés Társaságok lelkigyakorlatát március 15-17-én. Az ország több részéről érkeztek a vincés csoportok képviselői. A lelkigyakorlat alatt...

Mária passiója – húsvéti misztériumjátékot tanultak be a nagyváradi ifjúsági lelki...

A nagyváradi egyházmegye ifjúsági irodája a Szigligeti Színház Lilliput Társulatának közreműködésével ökumenikus ifjúsági lelki napot szervezett a püspöki palota alagsorában március 16-án, szombaton....

Közösség, megbeszélés, meghallgatás, tanúságtételek, ima, képzés

Családpasztorációs munkatársak számára szerveztek találkozót március 12-én és 13-án a temesvári Kolping-házban Pál József Csaba megyés püspök, a Romániai Püspökkari Konferencia...

Premontrei emlékéremmel tüntették ki dr. Fleisz János történészt

A premontrei hagyományoknak megfelelően március második szombatján a Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság idén is megtartotta a nemzetközi hírű rendtársnak, dr. Károly József...