2019. szeptember 21.

Felhasználni minden alkalmat és eszközt…

Január 24-e Szalézi Szent Ferenc püspök, teológus, lelkiségi író és egyházszervező liturgikus emléknapja. A francia arisztokrata családból származó, nemesi rangjáról lemondó és életét Isten...

Missio canonica az új tanévre

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye hitoktatói számára már megszólalt az iskolába hívogató csengő. Nagyváradon találkoztak az egyházmegye területén tevékenykedő katekéták 2017. szeptember 7-én, csütörtökön...

Isten iránti szeretetből cselekedett

Minden év februárjában, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésnapján adják át a nagyváradi ezüst érdemérmet. Idén Floruczó István nagyszalontai hívő részesült...

Búcsút ünnepeltek a gyulafehérvári szemináriumban

A Seminarium Incarnatæ Sapientiæ kápolnájának búcsúünnepe alkalmából Gyulafehérvárra látogattak a szemináriumot fenntartó püspökök. A kétnapos látogatás nyitóestéjén Schönberger Jenő szatmári megyés püspök vezette az...

Olajszentelési szertartások egyházmegyéinkben

Nagycsütörtökön délelőtt a katolikus egyházmegyék központjaiban a püspökök olajszentelési vagy más néven krizmamisét mutatnak be. A szentmiseáldozatban a püspök megáldja a krizmát – amely...

Regionális találkozó Szilágysomlyón

A 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ebben az évben öt regionális találkozót tartanak a Nagyváradi Egyházmegyében. Az első találkozó áprilisban zajlott Nagyszalontán. A második találkozót június 14-én,...

Betlehemesek jártak a váradi püspöknél

A Székely Kapuk – Zöld Kapuk Nemzetközi Ökocivilizációs Játékokra készülő betlehemescsoportok látogatták meg 2017. december 19-én Böcskei László megyés püspököt, a nagyváradi Püspöki Palotában,...

Az Árpád-ház szentjeinek nyomdokain Szentjobbon és Hegyközszentimrén

Hagyománnyá vált, hogy Szent Imre ünnepén a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai elzarándokolnak Hegyközszentimrére. Így november 2-án egy hosszabb zarándoklatra indultak az V....

Lelkinap a váradi egyházmegyés kántoroknak

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye kántorai és kórusvezetői számára szervezett lelkinapot az Egyházzenei Központ 2018. március 3-án, szombaton Nagyváradon, a Kanonok sor 13. szám...

Böcskei László Panamából: A hit öröme itt van a levegőben

Mire gondolsz hirtelen, amikor egy +5-tel kezdődő, hosszú számsorú hívás jelenik meg a telefonodon? Biztos már megint valami külföldi huncutok....