Hivatások hétvégéje – a papnövendékek három egyházmegyében tettek tanúságot hivatásukról

0
258

Húsvét negyedik vasárnapján, a Jó Pásztor vasárnapján Szent VI. Pál pápa 1963-as döntése értelmében az egyház a hivatások vasárnapját is megünnepli. A gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Papnevelő Intézet növendékei a szatmári, nagyváradi és temesvári egyházmegyékbe látogattak el, bekapcsolódtak a plébániák életébe, tanúságot tettek hivatásukról és hitükről, erről előző cikkkünkben olvashattak. Most a szatmári egyházmegye három plébániájára ellátogató kispapok beszámolóját olvashatják.

A kispapok 1. csapata Szatmárnémeti székesegyház-plébániájának vérkeringésébe csatlakozott be ezen a hétvégén.

Czirják Ottó hatodéves diakónus, Motolan Ioan Marian harmadéves, Imre Balázs Szilamér elsőéves kispap: ,,Szombat délelőtt, a szentmise után találkoztunk a papi hivatás iránt érdeklődő fiatalokkal. Külön élmény volt, hogy találkozhattunk Schönberger Jenő püspök atyával. Ezt követően Mayer Nándor spirituális atya társaságában ellátogattunk az erdődhegyi Domus Helga Winter Központba, ahol a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum harmadik osztályos, elsőáldozásra készülő tanulói, közösségépítő osztálykiránduláson vettek részt szüleikkel. Ennek kapcsán közösen ünnepelhettük a szentmisét.

A szentmise után lehetőség adódott egy kis közös együttlétre, beszélgetésre a családosokkal. A vasárnapi közösségi szentmisék keretében tanúságot tettünk meghívásunkról, ezáltal is megpróbálva közelebb vinni a Jó Pásztort az emberekhez. Szentmisék után lehetőségünk nyílt találkozni fiatalokkal és a hívekkel. Jó tapasztalat volt látni a sok szerető, érdeklődő tekintetet. Köszönet Seffer Dániel főesperes-plébános atyának és Tempfli Máté segédlelkésznek, a plébániai közösségnek, valamint Mayer Nándor ifjúsági- és ministránslelkésznek ezért a hétvégéért!”

A 2. csapat a nagybányai Szentháromság-plébánia életébe kapcsolódva megtapasztalhatta a hívek Istenbe vetett hitét.

Antal Endre negyedéves, Karácsony Ervin Barnabás másodéves, Ungi Márton Szabolcs elsőéves kispap:,,Kicsiktől nagyokig mindenki Istent kereső ember. Az elmúlt hétvégén bepillantottunk az elsőáldozásra, bérmálkozásra készülők életébe, valamint hittanosok tevékenységét segítettük. A nagybányai Szentháromság Plébánia életébe betekintve, saját élethivatásunkkal próbáltuk közelebb vezetni a híveket Istenhez. Meglátogattuk a város műemlékeit, melyek egy nagy múltra emlékeztettek. A természetben Isten tenyerén éreztük magunkat, hisz csodás alkotásaira figyelhettünk fel.

A vasárnapi szentmiséken Jézus Krisztus után magunkat adtuk ajándékba a jelenlévő embereknek, megosztva hivatástörténetünket. Megtapasztalva Isten működését az elmúlt hétvégén, úgy érezzük, hogy szívünk egy darabkáját otthagytuk a közösség számára. Köszönjük Szmutku Róbert esperes-plébános atyának, Bîndăroi Alexandru Irimia segédlelkésznek és a plébániai közösségnek a szívélyes fogadtatást!”

A 3. csapat a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-plébánián járt.

Kiss Szilárd negyedéves, Bakos Szabolcs harmadéves, Hajdó Árpád elsőéves kispap: „Jó Pásztor, hivatások vasárnapja alkalmából a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly plébánia életébe kapcsolódtunk bele. Szombat reggel a helyi református lelkész bemutatta a parókián lévő kiállítást, majd a református templomot néztük meg.

Ezután a ministránsképző program keretében találkozhattunk a fiatalokkal, akiknek játékos keretek között beszéltünk a liturgikus eszközökről és használatukról. Ezt követően többnyire a ministránsokkal és más fiatalokkal közösen egy barátságos focimeccset játszottunk. Délután a Hitmélyítő közösség gyűlésébe kapcsolódtunk be, melynek fő témája a remény felélesztése és megtartása volt.

Vasárnap a közösségi szentmiséken szolgáltunk, melyek végén hivatástörténeteinket osztottuk meg a hívekkel. Hálásak vagyunk Reszler Mihály főesperes-plébános atyának, Vagrin István segédlelkésznek és a közösségnek a hétvégi befogadást!”

Forrás és fotók: SIS