Csík-kerületi tavaszi ifjúsági lelkinap

0
184

Csík körzet fiataljai április 13-án ismét összegyűltek az immáron névben is megújult tavaszi kerületi ifjúsági lelkinapra, melynek otthont ismét a Szent Ágoston-plébánia biztosított.

A nap kezdeteként a regisztrációt követően a fiatalok csapatösszerázó játékok által ismerkedhettek egymással, majd ezt követte a tanítás, amelyet Tomka Magdi segítőnővér tolmácsolásában hallhattunk. Ez alkalommal a központi gondolatok a keresztény fiatalságot a belső látás felfedésére sarkallták. A jelenlévők a jerikói vakhoz hasonlóan feltehették önmaguknak a kérdést: mit tennék, ha Jézus megkérdezné tőlem: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?” – Felelnék-e szavakkal: „Uram, hogy lássak”? – A történet befejezése rajtunk múlik.

Tudnunk kell, hogy a látás az örömnek a forrása. Ezen alkalmon Magdi nővér ismertette a szempontokat, amelyek segítségével a tisztánlátás kegyelmét megélhetjük a mindennapokban.

A LÁT szó betűit követve: L – lehetőséget látni Istenben, felebarátomban és önmagamban; Á – áldozatokat hozni akarati döntéseimben; T – tapasztalatot kaptunk Istentől az életszentségen keresztül az üdvösség felé vezető úton, ezt tudatosítsuk és törekedjünk a növekedésre! A meghívás lehetősége a miénk, a látás szabaddá tesz minket, ezt mutatja a két fiatal szent, Carlo Acutis és Chiara Luce Badano élete, akikről egy-egy rövid videó során hallhattunk.

A rendkívül gazdag tanítást követően kiscsoportokban nyílt lehetősége a fiataloknak, hogy esetleges kérdéseikre választ találjanak és picit elgondolkodjanak a hallottakon, aktualizálják saját életükre. Ezt követte a szentmisére való ráhangolódás, Magdi nővér vezetésével végigjártuk az öröm útját, képek segítségével végigelmélkedve a feltámadt Krisztus fontosabb állomásait. A szentmisét Jánossi Imre gyergyókerületi ifjúsági lelkész celebrálta és fiatalos prédikációjában buzdította a jelenlévő ifjúságot. A szentség általi Jézussal való találkozás után ismét kiscsoportos alkalom vette kezdetét, ahol a legutóbbi programpontok mentén beszélgethettek a résztvevők.

A gyorsan pörgő ebédszünetet követően a madéfalvi Laudate ifjúsági énekkar legkisebb tagjai tanították meg a jelenlevőket, hogy Istennek adott imádság lehet a tánc is, ha neki szánt Lélekkel töltjük meg azt. A pirosba öltözött kis csapat a „Ki vagyok én” című dal koreográfiáját adta elő, majd tanította meg. Ez a résztvevőkkel közös tánc zárta a lelkinap programsorozatát.

Köszönet minden kedves résztvevőnek, aki bátran ajánlotta az idejét Istennek és a közösségnek ezen alkalommal, és mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a lelkinap sikeréhez: Bálint Emil főesperesnek a helyszínen való készséges segítségéért, Tomka Magdi nővérnek a lelki oldal megszervezéséért és levezetéséért, illetve hogy Kolozsvárról Csíkba utazott, velünk töltötte a napot, továbbá minden lelkes segítőnek, akik a szervezésben derekasan kivették a részüket. A legnagyobb hála Forró Roli csíkszentdomokosi segédlelkészt illeti, aki minden alkalommal újra és újra a lelkinap mellé áll és főszervezőként kézben tartja azt. Isten áldása kísérje mindannyiuk munkáját és titeket is, kedves résztvevők. Találkozunk ismét, ősszel.

Karda Dalma és Székely Anett

Fotó: Székely Annamária