Csíksomlyói búcsú 2020: szívünkben zarándokoljunk!

A csíksomlyói Mária-kegyhely őrei, az erdélyi ferencesek közleményben tájékoztatnak az idei csíksomlyói búcsúval kapcsolatos döntésekről. Az idei...

Székelyudvarhely vértanú papja: Sándor Imre

Hatvanöt évvel ezelőtt, 1956. február végén a börtönben vesztette életét az Erdélyi Főegyházmegye – még nem oltárra emelt – tíz vértanúja közül...

Emlékállítás Kovásznán

A kovásznai hívek mellszobor formájában állítottak közös emléket Kovács Gábor (1944–2016) katolikus plébános, címzetes esperes emlékére a helyi katolikus templom kertjében október 21-én. A...

Ravasi bíboros erdélyi olasz közösségek képviselőivel találkozott

Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke, Kovács Gergely gyulafehérvári érsek főszentelője és korábbi főnöke február 23-án, vasárnap de. 10 órakor...

Elbúcsúztak a diakónusok az alma matertől

A tanulmányi időszak utolsó napján, május 24-én búcsúztak, szimbolikusan „kicsengettek” a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet diakónusai. Többéves hagyománya az intézetnek,...

Küzdeni Szent Mihály segítségével

A gyulafehérvári főegyházmegye Csíkszeredában székelő segédpüspöke, Tamás József mutatta be a főpapi búcsús szentmisét a zsúfolásig megtelt kolozsvári Szent Mihály-templomban szeptember 29-én. A püspök...

Papszentelés Ditróban

Kovács Szabolcs a harmadik diakónus, akit az idén pappá szentelt Jakubinyi György érsek a gyulafehérvári főegyházmegye szolgálatára.

Táboroztak a Young Caritas csíkszeredai önkéntesei

A Gyulafehérvári Caritas keretében működő Young Caritas csíkszeredai önkéntesei jó hangulatban töltötték a hétvégét. 2018. május 4–5. között önismereti és kézműves táborban voltak, amelynek a...

Megtalálhatták saját keresztjüket

A székelyvéckei kálváriára szervezett zarándoklatot a marosszentgyörgyi plébánia Kolping családja április 2-án. A Jézus szenvedését idéző elmélkedésekben mindenki megtalálhatta a saját...

Családnap Kolozsváron

A kolozsvári Szent Mihály-plébánia Márton Áron Családos nap elnevezéssel három alkalomra meghirdetett rendezvénysorozatot szervezett a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából és...