2020. szeptember 30.

Lezárult a szent év a főegyházmegyében

Az irgalmasság éve bezárul, de az irgalmasságban való elmélyülés, annak gyakorlása sosem fejeződhet be életünkben – mondta Jakubinyi György érsek a gyulafehérvári székesegyházban az...

Isten gyermekeinek öröme

Vasárnap, a pápai nuncius által bemutatott szabadtéri szentmisével ért véget az Országos Katolikus Ifjúsági Találkozó Szatmárnémetiben. Ezerháromszáz fiatallal Románia minden római és görögkatolikus egyházmegyéjéből, egy...

„Húsvét tiszta áldozatját…”

Gyulafehérvári egyházmegye Gyulafehérvár, Szent Mihály-székesegyház (Fotó: Bőjte Csongor) Csíksomlyó, Sarlós Boldogasszony-kegytemplom (Fotó: Suciu Dorottya) Csíkszereda Eledelszentelés. (Fotó: Csúcs Mária, Csúcs Endre) Kolozsvár, Szentháromság-templom (Fotó: A templom Facebook-oldala) Kolozsvár, Szent Mihály-plébániatemplom (Fotó: Trif Erika) A szentmisét...

A gyulafehérvári egyházmegye újmiséseinek helyezései

Jakubinyi György érsek a gyulafehérvári egyházmegye újmiséseit a következő állomáshelyekre nevezte ki: Albert István-Csabát Szászrégenbe Biró Károlyt Barótra Bojtor Attila Györgyöt Kolozsvárra Jánossi Imrét Zetelakára

Látó szem és tiszta szív

A mai ünnep fontos jelzője a kitartás és a hűség – így jellemezte, így írta le Urbán Erik, az erdélyi ferences rendtartomány...

Lassítani a józanságért

Szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára tartottak lelkigyakorlatot a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat és a Gyulafehérvári Caritas KI-ÚT programjának munkatársai 2017. június 29. – július 2. között...

Megújul a Szent Mihály-hegyi templom

A háromszéki Lemhény és Kézdialmás községek elöljárói Gyulafehérváron február elején aláírták a Szent Mihály-hegyi templom felújítására vonatkozó szerződést. Ennek értelmében a munkálatoknak 2021 novemberéig...

Vízhasználat a test és a lélek egészségéért

Péter Mária Imelda mallersdorfi ferences nővér Gyergyószentmiklóson tartott előadást a Kneipp-terápiáról A vízben rejlő erő címmel. A Belső iránytű elnevezésű sorozat keretében tartott előadása...

Úrnapi búcsú Gyimesbükkön

Gyimesbükkön az egyházközség főbúcsúnapja  - Székelyudvarhely és Lázárfalva mellett - szintén Úrnapján van. A délelőtt 11 órakor kezdődött szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József segédpüspök...

Mi a remélt megoldás?

Az iskola jogi helyzetével kapcsolatban még nem született végleges, megfellebbezhetetlen bírósági, törvényszéki végzés. Amíg ilyen nincs, addig nem állítható, hogy az iskola törvénytelenül...