Szeretnénk meghallani hangotokat

Találkozások. Mindig új lehetőségek. Barátságok. Mindig új tapasztalatok. Öröm. Mindig másképp jelenik meg. Kommunikáció. Mindig új vélemények. Isten. Mindig kegyelem. Ezek alapján lehetne igazán jellemezni...

Elkezdődött a romániai püspökök ad limina látogatása

A romániai püspökkari konferencia tagjai november 5–10. között ad limina apostolorum látogatáson vesznek részt Rómában, amelynek során mind a pápával, mind a kúria különböző...

Ne mások döntsenek helyettünk!

Schönberger Jenő szatmári megyés püspök üzenetben fordult az egyházmegye híveihez a helyhatósági választások közeledtével. A főpásztor üzenetét, amelyben a keresztény embert...

Személyi változások a szatmári egyházmegyében

Folyó év augusztus elsejétől a Szatmári Római Katolikus egyházmegyében a következő személyi változások lesznek. Schönberger Jenő megyés püspök Fagea László borsabányai plébánost végleges nyugállományba helyezte. Papellás...

Katekétikai tanácskozás Kolozsváron

Két évvel ezelőtt Nagyváradról indult az a kezdeményezés, amelynek megfelelően iskolakezdés előtt tanácskozásra jönnek össze a négy, zömében magyar nyelvű római katolikus egyházmegye hitoktatásért...

A templomban otthon vagyunk

Ünnepi hangulattal teltek meg Kisdengeleg utcái október 20-án, Szent Vendel ünnepén, amikor a helyi hívek mellett a sok helyről érkezett zarándokok is ellátogattak a...

Zajlik a püspökkari konferencia plenáris ülése

A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia plenáris ülése zajlik Csíksomlyón. A konferencia programja a tárgyalásokon kívül közös imaalkalmakat, szentmiséket és kulturális programokat is tartalmaz. A...

Szentmise Fényi István emlékére

A nagykárolyi Kalazanci Szent József római katolikus templomban Fényi István emlékének ajánlották a vasárnap délelőtti szentmiseáldozatot – írja az Anziksz. A költő...

Püspökeink koncelebráltak a római magyar misén

A Szent Péter-bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt kápolnában már több mint tizenhárom éve van minden kedden reggel 8 órai kezdettel magyar nyelvű...

Elhunyt Heinrich Ferenc tb. kanonok, c. esperes, ny. plébános

Heinrich Ferenc tb. kanonok, c. esperes, ny. plébános életének 80., papságának 56. évében, a végső szentségekkel megerősítve, Istenben megnyugodva, 2021. szeptember 26-án csendben elhunyt.