Ne mások döntsenek helyettünk!

0
2687
Szhönberger Jenő szatmári megyés püspök • Fotó: szatmariegyhazmegye.ro

Schönberger Jenő szatmári megyés püspök üzenetben fordult az egyházmegye híveihez a helyhatósági választások közeledtével. A főpásztor üzenetét, amelyben a keresztény embert a közélet iránti kötelességeire emlékezteti, teljes terjedelmében közöljük.

Kedves Híveim!

A közelgő helyhatósági választás előtt emlékeztetlek mindnyájatokat, hogy a választás nemcsak jog, hanem lelkiismeretbeli kötelesség. A II. vatikáni zsinat hangsúlyozza: „Ne feledjék az állampolgárok, hogy a közjó érdekében joguk és kötelességük a szavazás szabad lehetőségével élni” (vö. GS 75a). Egyházunk továbbfejlődése és népünk boldogulása szempontjából különös jelentőséggel bír a közös érdekeinkért való kiállás és ennek az egységben való megvalósítása. Önmagunk és gyermekeink jövőjét befolyásolhatjuk jó vagy rossz irányba minden egyes választáskor. Ezért senki közülünk nem mondhatja, hogy ő nem megy el szavazni, mert „úgyis mindegy”, és „mit számít az ő szavazata”.

Kérem tehát híveimet, hogy szeptember 27-én menjenek el szavazni, sőt buzdítsák erre a közömbösködőket is, hogy ne mások döntsenek helyettünk. Lelkiismeretünkre hallgatva olyan jelöltekre szavazzunk, és olyan vezetőkben bízzunk, akik eddig is becsülettel és eredményesen képviselték közösségünk vallási, nemzeti és társadalmi érdekeit, illetve azokért akarnak dolgozni a jövőben legjobb tudásuk és képességeik szerint.

Kérem Istent, adjon bölcsességet mindnyájunknak a helyes döntéshez.

† Jenő
püspök

Forrás: szatmariegyhazmegye.ro