Személyi változások a Szatmári Egyházmegyében

0
3121
Forrás: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében augusztus 1-től áthelyezések és kinevezések léptek érvénybe, adja hírül az egyházmegye közleménye.

Áthelyezések és kinevezések

Fagea Lászlót, a szinérváraljai templom kisegítő nyugdíjas plébánosát, megköszönve egyéves szolgálatát, Schönberger Jenő püspök visszaengedte nyugállományba.

Buna János halmi i. h. lelkészt áthelyezte a szinérváraljai plébániára i. h. lelkésznek.

Gríz László aknasugatagi i. h. lelkészt a halmi plébániára i. h. lelkésznek nevezte ki felettese.

Magász Jenőt, a Kalazanci Szent József Líceum spirituálisát az aknasugatagi plébániára plébánosnak helyezte át.

Turtureanu Róbert kisdengelegi i. h. lelkészt, eddigi megbízatását megtartva, felettese a a Kalazanci Szent József Líceum spirituálisának nevezte ki.

Orbán Mihály SJ-t, a Kálvária-templom német nyelvű személyi plébánia plébánosát provinciálisa Kanadába disponálta, ezért a püspök köszönetét fejezte ki eddigi munkájáért, felmentette szolgálata alól és elengedte az egyházmegyéből.

Pakot Géza SJ-t, a Hám János Iskolaközpont spirituálisát eddigi feladatkörét megtartva, kinevezte a Kálvária-templom német nyelvű személyi plébániára plébánosnak.

Daniel Garcia Fernandez székesegyházi segédlelkészt áthelyezte a nagykárolyi Kalazanci Szent József-plébániára segédlelkésznek.

Daly Attila újmisést kinevezte a székesegyházi plébániára segédlelkésznek.

Bîndăroi Alexandru Irimia diakónust a megyés püspök kihelyezte a máramarosszigeti plébániára gyakorlatra.

Perez Gutierez Pablo diakónust a nagybányai Szentháromság-plébániára rendelte gyakorlatra.

Linzenbold Szabolcsot egyéves rendelkezési állománya után a CIC 1395. és 277. kánonok értelmében és a CIC 1333. kánon alapján azonnali hatállyal felfüggesztette a püspök.

Forrás: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye