Katekétikai tanácskozás Kolozsváron

0
2921

Két évvel ezelőtt Nagyváradról indult az a kezdeményezés, amelynek megfelelően iskolakezdés előtt tanácskozásra jönnek össze a négy, zömében magyar nyelvű római katolikus egyházmegye hitoktatásért felelős szakemberei. A nagyváradi egyházmegye után a tavaly a főegyházmegye vette át a stafétát, akkor Kolozsváron gyűltek össze a tanfelügyelők és módszertani felelősök, valamint Böcskei László megyés püspök, aki folyamatosan fokozott figyelemmel követi az egyházmegyék határain átívelő, tanterv- és tankönyvírással, módszertani továbbképzők, találkozók, táborok, zarándoklatok és egyéb programok szervezésével kapcsolatos munkát.

Az elmúlt évi együttlét alkalmával született a döntés, hogy helyszínként minden évben Kolozsvárt választják a tanácskozáshoz, a program részletes kidolgozását viszont mindig más egyházmegye képviselői vállalják. A rotáció elvének megfelelően az idén a szatmáriak voltak soron, így szeptember 13–14. között a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara és a Szatmári Római Katolikus Püspökség közös szervezésében került megrendezésre a négy egyházmegye hitoktatásért felelős szakembereinek tanácskozása.

A találkozónak több célja is van: egyrészt kiértékeli az elmúlt tanév közös programjait, másrészt lehetőséget teremt a következő év megtervezésére, ösztönözve az új kezdeményezések életbe lépését. Az elindítók elképzelése szerint ez a fórum az iskolai és plébániai hitoktatás terén oly nélkülözhetetlen szemléletváltás megvalósításának mozgatórugója is kellene legyen. Az időközben elkészült tantervek és tankönyvek ezt követik már, ám – amint az az idei találkozón is felszínre jött – a meggyökereztetés többek számára kihívást jelent. Így talán – az egy éve használt új ötödikes tankönyv értékelése kapcsán is – ez a kérdéskör kapta a legnagyobb hangsúlyt a programon. Nemes István hittanár, a nagyváradi Posticum programigazgatója, az ötödikes és hatodikos hittankönyvek egyik szerzője, a négy egyházmegye hittanárai és papjai számára is meghirdetett, külföldi szakemberek vezetésével tartott két és féléves Kett-képzés projektkoordinátora többszöri felszólalásában nyomatékosította: az új, kompetenciaalapú szemlélethez nélkülözhetetlen a módszertani megújulás, az új tantervek és tankönyvek is ezt kérik. A tankönyvbe foglaltak – gyermek és tanár számára – elsődlegesen lelkiséget közvetítenek, a személyes megérintettségig szeretnének vezetni, ám ehhez a tanárnak a leghatékonyabb, valóban célirányosan kompetenciafejlesztő módszereket kell választania. Szükséges tehát az ő folyamatos továbbképzése is.

Ilyen meggondolásból a felszólalók további közös vagy összehangolt programú tanfolyamok indítását, segédkönyvek kiadását és a szemléletek közeledését szolgáló közös programok szervezését látták fontosnak. A Bolyai Nyári Akadémia keretében szervezett nyári hittanári továbbképző programjai tudatosan igazodnak a szemléletváltás meggyökereztetéséhez, ezzel kapcsolatosan a fórum résztvevői is elégedetetten nyilatkoztak. Az idei temesvári továbbképző minden szempontból magas színvonalúnak mondható, ezt a színvonalat a jövő július 22–27. között a szatmári egyházmegyében sorra kerülő program minden bizonnyal igyekszik tartani. Az oktatási rendszerünkben oly hangsúlyos szerepet kapó tantárgyverseny részleteinek megbeszélése mellett a tanácskozáson – egyebek mellett – szó került a tanári versenyvizsgák tematikájának megújításáról, a négy egyházmegye hitoktatói számára meghirdetetndő zarándoklat szervezéséről, a tanári oklevelet nyújtó, posztgraduális rendszerben elvégezhető pedagógiai modul részleteiről és az oly nélkülözhetetlennek látszó, a négy egyházmegyét összefogó hitoktatási bizottság hivatalos formában, saját irodával és fizetett alkalmazottakkal való működtetéséről. Örömteli pillanatnak számított az új első és másodikos, messzemenően gyermekbarát hittankönyvek szerzőinek bemutatkozása, illetve a tankönyvek és az azok elkészültéhez vezető folyamat ismertetése. Szintén bemutatásra került az új hatodikos tankönyv is. Mind a három könyvhöz digitális verzió is készült a négy egyházmegye több mint száz közreműködőjének bevonásával.

A katekétikai fórum első ülésének végétől aktívan bekapcsolódott a munkálatokba Böcskei László nagyváradi megyéspüspök is, aki péntek reggel a Szent Mihály templomban celebrált szentmisét, majd a program végén több pontban foglalta össze a hitoktatókkal kapcsolatos elképzelését. Szeretné, ha a hitoktatók valóban a püspökök és papok munkatársai lennének a küldetésben, olyan társak, akiknek víziói, akár merészebb elképzelései is vannak, s azokat meg is tudják értetni másokkal és elkötelezetten dolgozni is tudnak értük. Szeretné, ha jó szakemberek lennének, akik maximálisan át is élik azt, amit mondanak, s akik „folyamatosan keresik a forrást és frissen is tartják magukat annak vizétől”. Szeretné, ha kreatívak lennének, és jó megoldásokat találnának a kihívásokra. Böcskei püspök jónak látná, ha a hitoktatás a gyerekeken túl a szülőket is megcélozná, a hatekonyság szempontjából ugyanis a család és az iskola, illetve az egyházközség összekapcsolása elsőrendű fontosságú.

Az ülések számára helyszínt biztosító teológia kar mellett a másik házigazda a Szent Mihály-főplébánia volt. Kémenes Lóránt főesperes-plébános ugyanis a plébánián adott helyet és teremtett felszabadult, jó hangulatot a csütörtök esti vacsorához és együttléthez.

A támogatók sorában kiemelt helye van a gyulafehérvári Confessio Alapítványnak és az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítványnak. A rendezvényt az Agapé Étterem is támogatta. A négy egyházmegye hitoktatásért felelős szakembereinek következő tanácskozására 2019. augusztus 30–31-én kerül sor.

Ozsváth Judit

MEGOSZTÁS