Elhunyt Szinovácz György ny. plébános

0
10911
Fotó: szatmariegyhazmegye.ro

Szinovácz György szatmári egyházmegyés nyugalmazott plébános életének életének 62., áldozópapságának 36. évében, f.é. április 16-án hazatért Teremtőjéhez. Nagybányán született 1958. június 11-én. Pappá 1984. június 24-én szentelték. Segédlelkészként tevékenykedett Mezőpetriben, majd 1985-ben Szatmáron a Szent Család plébánián, 1986-tól pedig Nagykárolyban. Plébános 1989-től volt Krasznabélteken, 1997–2008 között pedig a Szatmárnémeti Szent Család pébánián. 1996–2008 között az erdődi kerület esperese, 2008. augusztusától a máramarosszigeti plébánia plébánosa és máramarosi főesperes, 2013-tól mezőpetri plébános, 2019-ben nyugállományba vonul.

Temetése április 17-én, utolsó papi állomáshelyén, a mezőpetri Szent Erzsébet templomból lesz zárt körben. Du. 3 órakor engesztelő szentmisét mutatnak be érte, majd a mezőpetri temetőben helyezik örök nyugalomra.
Nyugodjon békében!


A szentmisét a Mezőpetri Szent Erzsébet Plébánia Facebook-oldalán közvetítik.

MEGOSZTÁS