SAJTÓKÖZLEMÉNY: A katolikus püspökök szorgalmazzák Románia Alkotmányának módosítását

1
7334

A 2018. szeptember 18-20. között Csíksomlyón tartott őszi ülésén, a Romániai Püspöki Kar két hivatalos dokumentumot is közzétett: egy sajtóközleményt, illetve egy buzdítást a 2018. október 6-án és 7-én tartandó népszavazásra. Alábbiakban a sajtóközleményt közöljük.

Az alkotmány módosítására kiírt népszavazás, a nagyváradi görögkatolikus püspöki palotát pusztító tűzvész, a fiatalok és a nevelés is szerepelt a Romániai Püspöki Konferencia őszi ülésén részt vett római- és görögkatolikus püspökök által feldolgozott témák között. A 2018. szeptember 18-20. között, a csíksomlyói Jakab Antal Házban zajló esemény házigazdája ez alkalommal a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség volt. Az ülés munkálataiban részt vett a temesvári egyházmegye új főpásztora Pál József-Csaba, illetve állandó meghívottként Anton Coșa, kisinyovi püspök.

Az esemény megnyitóján jelen volt Miguel Maury Buendía, Románia apostoli nunciusa is, akivel a jelenlévő püspökök a 2018. november 5-10. között Rómában zajló „ad limina Apostolorum” látogatásról egyeztettek.

Ugyanakkor a püspökök szükségesnek tartották, hogy buzdítást intézzenek a papok, a katolikus hívek és Románia minden jóakaratú állampolgárához, hogy vegyenek részt a Románia Alkotmánya 48. pontja 1. bekezdésének módosítására kiírt népszavazáson, amelyet 2018. október 6-án és 7-én tartanak országszerte. Amint azt a 2017. május 4-én kelt nyílt levélben is megfogalmazták, az alkotmány feladata, hogy olyan törvények biztosítását tegye lehetővé, amelyek óvják a családtagok jogait és tiszteletben tartják keresztény hagyományainkat; a „házasság” kifejezéssel olyan kapcsolatra kell utaljunk, amely egy életre szól, egy férfi és egy nő között jön létre, és ezáltal nyitott az élet továbbadására.

A jelenlévő püspököket tájékoztatták továbbá a tűzvész martalékává vált nagyváradi görögkatolikus püspöki palota helyzetéről, majd együttérzésükről és támogatásukról biztosították Virgil Bercea nagyváradi görögkatolikus püspököt, illetve tárgyalásokat folytattak a konkrét segítségnyújtás lehetőségeiről.

Az ülés munkálatain az alábbi témák is terítékre kerültek: a katolikus oktatás ügye; a román- és magyar nyelvű hittanversenyek helyzete; részvétel a 2018 októberében tartandó püspöki szinóduson, amelynek témája a fiatalok, a hit és a hivatástisztázás; a 2018. szeptember 22-én Nisiporești-en tartandó boldoggáavatás, ahol Antal Veronika szűz és vértanú mint közbenjáró és a hit megélésének követendő példája állhat majd a hívek előtt;  a görögkatolikus egyház vértanúinak boldoggáavatási ügye.

A püspökök megegyeztek abban, hogy 2019. május 7-9. között Bukarestben tartják majd a Romániai Püspöki Konferencia következő ülését, amelynek házigazdája a Bukaresti Római Katolikus Érsekség lesz.

A Romániai Katolikus Püspöki Konferenciát az ország római katolikus és görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával. Románia katolikus püspökei évente két ülésen vesznek részt, tavasszal és ősszel.

Francisc Ungureanu
főtitkár

Forrás: varad.org

1 HOZZÁSZÓLÁS