A betlehemi istálló fényénél

Karácsonyra hangolódás Oroszhegyen

0
439
Adventi készület Oroszhegyen. Fotók: Oroszhegyi plébánia

A betlehemi istálló fénye világít idén az oroszhegyi családok ablakaiban, mint ahogy Kolozsváron is rendhagyó kalandra hívták ebben az időben a családokat. A nagyváradi egyházmegyében egy Szent Családot ábrázoló ikon jár körbe a hitoktatók között, míg a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának néhány hallgatója csatlakozva a hittan.ro kezdeményezéséhez rövid videóban tesz tanúságot arról, hogyan törekszik befogadni az idei adventben Jézus Krisztust. Számtalan módon lehet közösségi szinten készülni karácsonyra, Jézus születésére, ezekből mutatunk néhány jó példát.

Oroszhegy a Székelyföld központi, a hajdani Udvarhelyszék északkeleti részén fekvő település, tömbkatolikus zsákfalu, az emberek nagyon vallásosak, szokásrendje, népi vallásossága mind-mind egyedi vonásokkal rendelkezik.

Oroszhegy egy életerős, élő, egyházhoz, Istenhez ragaszkodó közösség. Élő, mert nagyon sok fiatal van, hitéhez ragaszkodó, mert mindannyian templomba járnak, szentségekhez, szentáldozáshoz járulnak és az egyházukhoz is ragaszkodnak, hiszen részt vesznek a közmunkában, támogatják a kezdeményezéseket. Így születhetett meg a falu kültéri betleheme is, amelynek ötletét 2020-ban a pandémia hívta életre, amikor csak korlátozott számban lehetett részt venni a szentmiséken, és kérdéses volt az, hogy méltó módon megünnepelhetjük-e Jézus születését.

Opra István plébános próbált valami olyan lehetőséget találni, ahol az emberek ünnepelhetnek, találkozhatnak, és megálmodta a kültéri betlehemet. Kezdeményezését felkarolta az egyháztanács, az Oroszhegyi Polgármesteri Hivatal, Bálint Elemér polgármester, Pál Vilmos közbirtokossági elnök, ugyanakkor az elképzelésbe és a megvalósításba bekapcsolódott a plébános kérésére Kovács Árpád művészettörténész, akivel kiválasztották és megvásárolták a szobrokat. Betlehemünket a falu központjában a templom és a polgármesteri hivatal közti térre helyeztük el, formáját tekintve több elképzelés is született, végül az istállót választottuk, hiszen az első betlehem is, amely Szent Ferenchez köthető, egy istállóban volt. Mi is próbáltunk a Szent Ferenc-i hagyományokhoz is kapcsolódni, ezt imitálták a szénából-szalmából készült falak, amelyet a helyi gazdák adományoztak. Így maga a betlehemépítés is közösségi munka eredménye volt, hiszen a hívek nem csupán szemlélhették a felépítését, hanem aktív részesei lehettek annak. Advent első hetében a gazdák bálákat adományoztak, amiből advent második vasárnapjára felépültek az istálló falai. A következő hetekben fokozatosan telt meg élettel az istálló, először az állatok a pásztorral, majd a többi szereplő is bekerült, 2020. december 24-én estére pedig maga a Kisjézus foglalta el a számára előkészített jászlat, amit a jó cselekedetek szalmájával béleltünk ki. Az advent folyamán, Gagyi Orsolya ötlete nyomán, a hívek a templomban elhelyezett jászolba tehették a kis papírlapra felírt jó cselekedeteket, ami időről időre szalmává változott, ezzel béleltük ki a Jézuska jászlát. Ugyanakkor ide tehették a lemondások köveit is, amivel jelképesen egy utat formáltunk a betlehemünkbe.

A betlehemünket a régi karácsonyi asztal tárgyaival díszítettük. A gyermekek almát, diót, búzát hoztak, amelyek a karácsonyi asztal elmaradhatatlan kellékei voltak régen. Az alma a család, a közösség összetartozását szimbolizálja, a dió ősi Krisztus-jelkép, hiszen Jézus úgy rejtőzött az anyja méhében, majd a sziklasírban, mint héjában a dió. A szúrós, bogyós ágak előrevetítik Jézus szenvedéstörténetét, hogy a bölcsőben fekvő Kisded a megváltásunkra érkezett közénk.

A karácsonyi ünnepkör elteltével a bálákat a hívek odaajándékozták egy olyan családnak, amelyik nem tudott elég takarmányt előállítani az állatai számára. Ugyanakkor a betlehem helyére elkészült egy nagyböjti, majd egy feltámadási installáció is, ahová le lehetett ülni, elmélkedni.

A tavalyi, 2021-es fenyős betlehemünk is fokozatosan épült, falait a családok fotóival díszítettük. Az advent folyamán a családok elhozták a képeiket a saját maguk által készített keretben, és felakasztották a fenyőágakra.

Az idén a betlehemi istálló fényét választottuk betlehemünk témájául. A betlehemi istállóba advent mind a négy vasárnapján kinyílik egy ablak, amely egymás folytatása, és a legszebb, legszentebb születéstörténetet meséli el egy-egy képben. Advent első vasárnapján az angyali üdvözlet, a második vasárnap Mária és József útja Betlehembe, a harmadik vasárnap a szálláskeresés, a negyedik vasárnap a betlehemi istálló. A négy ablakot négy helyi intézmény, a plébánia, az iskola, a tanács és a közbirtokosság munkatársai díszítik fel, a fény az ablakban a szombat esti gyertyagyújtás szertartása alatt gyúl fel, ahol minden alkalommal a békéért is imádkozunk.

Ezt a történetet, ezt a fényt szeretnénk eljuttatni az oroszhegyi családokhoz, így advent folyamán minden este 6 órakor más és más család ablakába költözik az ünnep fénye. Az ablakok díszítésében szerepelnie kell az advent és a karácsony szimbólumai mellett az aznapi dátumnak is. A sorrend előzetes megbeszélés alapján alakult ki, és több mint 80 család csatlakozott a kezdeményezéshez. Az elkészített ablakok fotóit a plébánia Facebook-oldalán tesszük közzé egy-egy rövid ima, elmélkedés kíséretében. A plébános úr minden vasárnap kihirdeti, hogy a következő héten hol nyílik az ablak, ott a család, a szomszédok összegyűlhetnek, imádkozhatnak, énekelhetnek.

A tavaly a családok hozták a képeiket a betlehemhez, az idén a betlehemi istálló fénye világít a családok ablakaiban, így az advent végén több mint 80 család ablakában fog ragyogni a betlehemi istálló fénye. A családok együtt, közösen díszítik fel az ablakokat, így megélhetik az ünnep igazi örömét, lényegét. A fények az este 6 órai harangjáték közben gyúlnak fel, ami lehetőséget ad az imára, az elmélyülésre is.

Kovács Melánia

Az írás megjelent a Vasárnap 2022/51-es számában a Fókusz-összeállítás részeként (Összeállította: Szász István Szilárd)