A lelkipásztori és szerzetesi hivatásokért ajánlják fel imáikat és jócselekedeteiket

Éves találkozót tartottak a lelki hivatásokért létrejött imahálózat tagjai

0
208
Fotók: a temesvári egyházmegye honlapja

Közel kétszázötvenen iratkoztak be abba a lelki hivatásokért létrejött imahálózatba, amelyből több mint százan részt vettek az imaháló tagjainak az éves találkozóján – mondta Barazsuly István SDS, a temesvár-erzsébetvárosi közösség plébánosa. A találkozót a Jézus Szentséges Szíve-templomban tartották április 21-én, a jó Pásztor vasárnapjának délutánján, amely e közösség hagyományos éves találkozójának napja.

A szervezők meghívására az idei előadást Máthé Zoltán temesvár-mehalai plébános tartotta, amelynek témája Szent Antal és az imádság volt. „Az imádság abból a szentségből fakad, amelyre meghívást kaptunk. A szentség Isten ajándéka, amit minden ember számára felajánlott. Páduai Szent Antal összekapcsolja az imádságot mindazzal, amit a szerzetesi életben az engedelmesség jelent. Az engedelmesség azt jelenti, hogy minden nap megéljük az evangéliumot azon a területen, ahol újra felfedeztük hivatásunkat, elhivatottságunkat. Arról szól, hogy keressük Istent. Szent Antal csak a lényeget keresi. Egy keresztény számára az üdvösség lehet ilyen lényeges dolog. Aki Istent keresi, annak készen kell állnia az újrakezdésre. Hol tanít minket Szent Antal a keresztény létről? Amit a Sermones című művében ír, mutatja Páduai Szent Antal lelki gazdagságát és imádságos lelkületét. Az imádságról ezt mondta: »Az imádság az a szeretetkapcsolat, amely a keresztény embert édes párbeszédre készteti Istennel, olyan beszélgetésre, amely kimondhatatlan örömet okoz és az embert elmélyíti Isten szemlélésében«” – idézte az előadó.

Ezt követően a résztvevők tíz kiscsoportban közösen keresték a válaszokat a következő kérdésekre: Hogyan élem meg az evangéliumot minden nap? Hogyan keresem Istent a mindennapi életemben? Milyen alapjai vannak az imádságomnak?

A szentségimádás és a rózsafüzér elimádkozása után a program hálaadó szentmisével zárult, amelyet Barazsuly István SDS celebrált. A plébános homíliájában a papi hivatással kapcsolatosan így fogalmazott: szükségünk van papokra, imádkozunk is ezekért a hivatásokért, ugyanakkor sokan félnek attól, hogy gyermekükből pap, apáca vagy megszentelt személy lesz.

A találkozó végén a szervezők nevében Bálint Klára megköszönte mindenkinek a részvételt és a programok zökkenőmentes lebonyolításához való hozzájárulást.

Mi az imaháló a lelki hivatásokért? P. Laus Nikolaus SDS helyi plébános és a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus nővérek kezdeményezésére 2009. november 22-én Temesváron imaháló alakult, amelynek tagjai személyesen vagy család keretében kötelezettséget vállaltak, hogy megtartva fogadalmukat, minden hónap egy általuk választott napján imáikat és jócselekedeteiket a lelkipásztori és szerzetesi hivatásokért ajánlják fel, havonta részt vesznek szentségimádáson és az éves találkozókon, továbbá új tagokat toboroznak. A közösség jelenleg zömében római katolikus és görögkatolikus tagokból áll, akik Temesvárról, Aradról, Resicabányáról, Déváról és Lugosról, valamint Ausztriából, Németországból és Izraelből csatlakoztak a kezdeményezéshez.

Forrás: A temesvári püspökség sajtóirodája