Szállást keres a Szent Család

0
491
A Szent Családot ábrázoló ikon Tasnádon

A Szent Család-járás széles körben elterjedt adventi népi ájtatosság, amelynek lényege, hogy különböző családok visznek el egymáshoz egy-egy Szent Családot ábrázoló képet vagy ikont, és együtt imádkoznak. A Szent Családot vivők az ima elején felszólítják a befogadókat: „Fogadjátok hajlékotokba ezt a képet, s vele fogadjátok szívetekbe a megtestesült Ige áldását, Szent Anyjának, Máriának alázatosságát, Szent Józsefnek tisztaságát és szolgáló lelkületét!” „Szeretettel és tisztelettel fogadunk, Jézusom, Szent Anyáddal, Máriával és Szent Józseffel, tiszteletre méltó gyámoddal együtt.” – mondják a Szent Család befogadói, s kérik Jézust, hogy „hozzon a ház lakóinak lelki megvilágosodást, tisztulást, szent örömet és békességet”, hogy méltó szívvel várhassák karácsony ünnepét.

A minden család példaképeként tisztelt Szent Családot ábrázoló kép általában egy-egy napig marad az egyes családoknál, s a kép befogadása által, a képet szemlélve a családok tagjai törekednek szívükbe is befogadni a közénk testesülő Istent, Jézus Krisztust.

Szent Család-járás a nagyváradi egyházmegye hitoktatóinak közösségében

Idén először indult el egy Szent Családot ábrázoló ikon a nagyváradi egyházmegye hitoktatói között. Az ikont Böcskei László megyés püspök áldotta meg december 6-án a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban a reggeli szentmisén, ahol a diákok tanáraikkal és a főpásztorral együtt imádkoztak hitoktatóikért, pedagógusaikért. Később Sólyomkővárra vitték a Szent Családot, ahol egy szlovák hitoktatónő fogadta a közösség papjával és több hívővel együtt. December 23-ig az ikon bejárja az egész egyházmegyét, elviszik több településre, és minden hitoktató fogadja azt saját családjával és/vagy a plébánia közösségével, a hittanosokkal, fiatalokkal.

Hitoktatóként fogadni a Szent Családot és továbbvinni egy másik hitoktatóhoz, különleges tapasztalat. A Szent Család-járás rámutat a legnagyobb feladatunkra: ahogy most adventben befogadjuk és továbbadjuk a Szent Családot ábrázoló ikont, úgy kell befogadnunk és hittanosainknak, a ránk bízottaknak továbbadnunk az örömhírt, a legnagyobb szeretetet, magát Jézus Krisztust, aki eljön hozzánk és szállást keres a szívünkben karácsonykor. És nem csak karácsonykor! Nagyon szép, ahogy a hitoktatók és az ő családjaik együtt imádkoznak családjaikért, hittanosaikért, azok családjaiért, a békéért és sok más szándékért.

„A Szent Család neked is, mindegyikünknek felteszi a kérdést: van-e hely, van-e idő saját életünkben az ő befogadásukra?” – fogalmazott Böcskei László megyés püspök Sólyomkőváron, ahová néhány nagyváradi hitoktatóval együtt vitték el a Szent Családot ábrázoló ikont. Rohanó világunkban nagyon aktuális a kérdés, hogy hagyunk-e időt az Istennek az életünkben. A hozzánk érkező Szent Család befogadásának tapasztalata ráerősít erre a kérdésre, s rámutat: nagyon fontos, hogy helyet adjunk Istennek a szívünkben, hogy időt adjunk neki a mindennapjainkban, nem csak most, adventben, hanem az év minden napján. Így válhatunk igazi hívő keresztényekké, mély lelkiségű, hiteles, az isteni szeretetet, a befogadott Jézust továbbadó hitoktatókká.

Tanúságot tenni a szívünkbe fogadott Jézusról

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának néhány hallgatója csatlakozott a hittan.ro kezdeményezéséhez, amely advent minden második reggelén egy-egy rövid videó megosztásából áll, amelyben a fiatalok tanúságot tesznek arról, hogyan törekednek befogadni az idei adventben Jézus Krisztust. A videókban a hallgatók, miután ajtót nyitnak a szállást kereső Szent Családnak, röviden elmondják, hogy mit jelent nekik igent mondani, és egy-egy üzenetet, bátorítást, jókívánságot fogalmaznak meg, amelyben a videó nézőit is az igen kimondására, a megtestesülő Isten befogadására biztatják.

Álljon itt zárásként néhány gondolat ezekből az adventi videókból:

„Beengedem. Nem szólok semmit, csak helyet foglalok mellette. Ez számomra az advent.” (F. E.)

„Azt szeretném, hogy ha idén a karácsony nem a külső dolgoktól lenne tökéletes, hanem a találkozás örömétől.” (Cs. N.)

„Kérem a jó Istent, hogy ebben az adventben minél több ember szívében ébressze fel a vágyat, hogy Jézushoz váljon hasonlóvá.” (G. O.)

„Figyeljünk befele, hogy a bennünk levő csendben meghalljuk az adventi örömhírt!” (Sz. K.)

„Arra kérem Istent, hogy segítsen mindenkinek egyre inkább szeretni, egyre inkább melegíteni a lelkét, hogy minél több meleg és komfortos otthonra lelhessen karácsonykor.” (P. E.-Zs.)

„Törekszem még jobban akarni, még több időt szentelni a csendre és az imádságra, hogy valóban megéljem az advent lényegét.” (S. I.)

„Fogadjátok őt ti is otthonaitokba, hogy félelem helyett béke és szeretet költözzön közétek.” (G. G.)

„Jézus születése hozzon békét és még több szeretetet családjainkba!” (I. S.-R.)

Csiki Amanda

Az írás megjelent a Vasárnap 2022/51-es számában a Fókusz-összeállítás részeként (Összeállította: Szász István Szilárd)