A főegyházmegye jövője számára meghatározó megbeszélés, tervezés

0
1526

Az egyház irgalmas édesanya, aki hazavárja gyermekeit… 2023. szeptember 19-én, kedden tartották a Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottságánák ülését Székelyudvarhelyen. „Az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők.” (Isten szolgája Márton Áron)

A munkamegbeszélésen sok jó ötlet, terv született, ami a gyulafehérvári főegyházmegye jövője számára meghatározó lehet, különösen a pasztorális év tekintetében, amely az imádkozó és megújuló közösség éve lesz.

A megbeszélésen részt vett dr. Kerekes László segédpüspök, valamint hivatali tagok: Simon Imre főegyházmegyei ifjúsági főlelkész, Szénégető István családpasztorációért felelős plébános, Márton József lelkiségi mozgalmakért felelős főesperes-plébános, Csomós László ministráns és hivatásgondozásért felelős plebános, Scheianu Ciprian-Iosif a misszióért felelős plébános, Palkó Ágoston és Kalányos Ottó cigánypasztorációért felelős lelkipásztorok, Buciuman Gheorghe-Traian, a román nyelvű pasztorációért felelős plébános, valamint a kinevezett tagok: Simó Gáspár spirituális, Dávid György főesperes-plébános, P. Urbán Erik tartományfőnök és Olasz Béla segédlelkész-iskolalelkész.

Forrás: gyulafehérvári érsekség