Tizenkét erényes cselekedet májusban Szűz Mária tiszteletére

0
524
Szűz Mária-szobor Hervartón (Fotó: Dénes Gabriella)

Május a Szűzanya hónapja, ez a legmegfelelőbb időszak arra, hogy erényes cselekedetekkel tiszteljük Máriát, és a szeretet kis lelki csokraival ajándékozzuk meg. Bár sokan ismerjük a Mária-képek vagy -szobrok virággal való megkoszorúzását, nem mindig jut eszünkbe, hogy májusban a szívünket is felajánljuk Máriának.

Alfonso Muzzarelli írt egy kis könyvet  The month of Mary, or The month of May (Mária hónapja, avagy május hava) címmel, amelyben arról ír, hogy Mária hónapjában a lelkiekre kell összpontosítani. Először is azt javasolja, hogy gondoskodjunk arról, hogy egy Mária-szobor legyen a házunk jól látható helyén. E célra bármilyen hely megfelelő, az a hely, ahol tanulunk vagy játszunk, vagy pihenünk, vagy dolgozunk – hogy megszenteljük azt a helyet, és úgy szabályozzuk cselekedeteinket, mintha a legtisztább Szűz Mária szemei előtt tennénk azokat. Ennek az egyszerű cselekedetnek nagy lelki szimbolikája van, mert így emlékeztetjük magunkat arra, hogy mindent, amit teszünk, Szűzanyánk szemei előtt tesszük. Muzzarelli ezután tizenkét erényes cselekedetet javasol, amelyeket május hónapban gyakoroljunk:

1. Ha eljött a felkelés órája, gyorsan kelj fel, hogy ne lustasággal kezdd a napot; öltözz fel szerényen, és mondj el egy napi imát.

2. Járj minden nap áhítattal szentmisére, vagy mondd el a Szűz Mária kis zsolozsmáját, vagy más áhítatos imát.

3. Olvass minden nap legalább negyed órán át valami jó könyvet, például valamely szent életét, vagy valami olyan alkotást, amely a négy végső dologról (halál, ítélet, mennyország, pokol) szól, tartózkodva teljesen a közönséges könyvek olvasásától, hacsak nem tartoznak hivatásodhoz.

4. Foszd meg magad minden nap valamilyen élvezettől, olyasmitől, amiben kedved telik, bármilyen ártatlan dolog is legyen, mint a kolláció, valamilyen kíváncsiság tárgya, virág illatának szaglása, zenehallgatás stb.

5. Légy jótékony a szegényekkel, adj nekik valamit önkéntes alamizsnaként, ha mást nem is, legalább az ételed egy részét.

6. Minden nap, mielőtt bármi fontos dologhoz hozzákezdenél, vagy mielőtt tanulni, dolgozni stb. indulnál, borulj térdre, és egy Üdvözléggyel kérd a legszentebb Szűz Mária segítségét.

7. Minden nap, amikor kilépsz a szobádból vagy belépsz oda, csókold meg Mária képét, és köszöntsd egy Ave Mariával.

8. Gyakorold a pontosságot elöljáróidnak való engedelmességben, egy pillanatig se késlekedj, és vidám tekintettel végezd el mindazt, amit kérnek tőled, hacsak az nem sértő vagy Istennek nem tetsző.

9. Kerüld, hogy rosszat mondj másokról, vagy hibáztasd őket még jelentéktelen dolgokban is, hogy megszokd, súlyos ügyekben se tedd ezt.

10. Minden nap vagy példamutatással, vagy szavakkal próbáld meg rávenni egy vallásosságtól tartózkodó társadat, hogy tegyen valami jót, látogasson el egy templomba, mondjon rózsafüzért, menjen el gyónni, vagy áldozni, vagy tegyen valami ilyesmit.

11. Minden nap zabolázd meg étvágyadat valamilyen dologban, hagyj el étekezésedből teljesen vagy részben valamit, amit a legjobban szeretsz, ne igyál az étkezésen kívül, bár szomjas vagy, stb.

12. Óvakodjatok ebben a hónapban a bocsánatos bűnök szándékos elkövetésétől is.

Philis Kosolski / Aleteia

MEGOSZTÁS