A kegyelem munkatársai

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelébőlTestvéreim! Hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát,...

Érintésre nyitottan

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvébőlAbban az időben amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köréje....

Üresség, avagy a semmitől való félelem

EVANGÉLIUM Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz: „Keljünk át a túlsó partra.” Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézust...

2021. június 19., szombat

EVANGÉLIUMJézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:Senki sem szolgálhat két úrnak: Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az...

2021. június 18., péntek

EVANGÉLIUM Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok...

2021. június 17., csütörtök

EVANGÉLIUM Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:„Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek...

2021. június 16., szerda

EVANGÉLIUMJézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat.Amikor...

2021. június 15., kedd

EVANGÉLIUMJézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:Hallottátok, hogy ezt mondták: „Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!” Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket,...

2021. június 14., hétfő

EVANGÉLIUMJézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: „Szemet szemért, fogat fogért.” Én pedig azt mondom nektek: Ne...

Időmérték

EVANGÉLIUM Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: „Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár...