2017. szeptember 23.

2017. szeptember 21., csütörtök

EVANGÉLIUM  Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt....

2017. szeptember 20., szerda

EVANGÉLIUM  Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez: Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz: Furulyáztunk,...

2017. szeptember 19., kedd

EVANGÉLIUM   Abban az időben Jézus elment Naim városába. Vele mentek tanítványai és nyomukban nagy népsokaság. Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy özvegyasszony...

2017. szeptember 18., hétfő

EVANGÉLIUM  Amikor Jézus a néphez intézett beszédét befejezte, Kafarnaumba ment. Ott betegen feküdt egy századosnak a szolgája, akit ura nagyon kedvelt. A szolga már a...
video

Római Riportok – 2017. szeptember 17.

TARTALOM A 35 éves Shalom Közösség fiataljaihoz beszélt a pápa Az öröm megélésére bátorít a pápa Elhallgatják a keresztények elleni üldözést Könyv Ferenc pápa szerepéről a kolumbiai békefolyamatban Interjú...

A megbocsátás bennünk kezdődik

EVANGÉLIUM  Abban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy...

2017. szeptember 16., szombat

EVANGÉLIUM  Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz: Nincs jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet...

2017. szeptember 15., péntek

EVANGÉLIUM  Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak: „Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány...

2017. szeptember 14., csütörtök

EVANGÉLIUM  Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben...

2017. szeptember 13., szerda

EVANGÉLIUM  Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt: „Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik...