2019. augusztus 24.

2019. augusztus 22., csütörtök

EVANGÉLIUM Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy...

2019. augusztus 21., szerda

EVANGÉLIUM Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak:A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora...

2019. augusztus 20., kedd

EVANGÉLIUM Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít,...

2019. augusztus 19., hétfő

EVANGÉLIUM Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: „Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az...

Ha tisztít a tűz – kegyelem

EVANGÉLIUM Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint...

2019. augusztus 17., szombat

EVANGÉLIUM Egyszer gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk kezét, és imádkozzék fölöttük. A tanítványok elutasították őket.Jézus azonban így szólt:...

2019. augusztus 16., péntek

EVANGÉLIUM Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle: „Szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a...

2019. augusztus 15., csütörtök

EVANGÉLIUM Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és...

2019. augusztus 14., szerda

EVANGÉLIUM Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait:„Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt! Ha hallgat rád,...

2019. augusztus 13., kedd

EVANGÉLIUM A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában?”Erre Jézus odahívott...