2019. február 15., péntek

EVANGÉLIUM  Jézus eltávozott Tírusz vidékéről, és Szidonon át a Galileai-tóhoz érkezett, a Tízváros környékére. Ott egy siketnémát vittek hozzá, és kérték, hogy...

2019. február 14., csütörtök

EVANGÉLIUMAz apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.Így...

2019. február 13., szerda

EVANGÉLIUM Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította őket:„Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be...

2019. február 12., kedd

EVANGÉLIUMAbban az időben összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a...

2019. február 11., hétfő

EVANGÉLIUMJézus és apostolai egyszer áthajóztak a Genezáreti-tó túlsó partjára, és ott kikötöttek.Amint kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön fölismerték Jézust. Bejárták az...

Csodálatos halfogás

EVANGÉLIUMAmikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján...

2019. február 9., szombat

EVANGÉLIUMAbban az időben az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: „Gyertek ti is, (menjünk)...

2019. február 9., péntek

EVANGÉLIUM  Heródes Antipász király is értesült Jézus tetteiről, mert híre messze földön elterjedt. Azt gondolta, hogy Jézusnak azért van csodatevő ereje, mert...

2019. február 7., csütörtök

EVANGÉLIUM Abban az időben Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik,...

2019. február 6., szerda

EVANGÉLIUMAbban az időben Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában.Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: „Honnét...