2021. február 26., péntek

EVANGÉLIUM A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a...

2021. február 25., csütörtök

EVANGÉLIUM A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:„Kérjetek, és adnak nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér,...

2021. február 24., szerda

EVANGÉLIUM Jézus így tanított az utolsó vacsorán:„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben!Ha megtartjátok...

2021. február 23., kedd

EVANGÉLIUM A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:„Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek...

2021. február 22., hétfő

EVANGÉLIUM Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki...

Jézus a felkiáltójel

EVANGÉLIUM Abban az időben a Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette...

2021. február 20., szombat

EVANGÉLIUM Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess...

2021. február 19., péntek

EVANGÉLIUM Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran...

2021. február 18., csütörtök

EVANGÉLIUM Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz:„Az Emberfiának sokat kell...

2021. február 17., szerda

EVANGÉLIUM A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei...