2020. november 19., csütörtök

EVANGÉLIUM Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:„Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik...

2020. november 18., szerda

EVANGÉLIUM Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta...

2020. november 17., kedd

EVANGÉLIUM Abban az időben: Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a...

2020. november 16., hétfő

EVANGÉLIUM Amikor Jeruzsálembe menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak koldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta,...

Kölcsön vagy ajándék?

EVANGÉLIUM Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit,...

2020. november 14., szombat

EVANGÉLIUM Abban az időben: Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk. Így szólt:...

2020. november 13., péntek

EVANGÉLIUM Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: „Mint ahogy Noé korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek,...

2020. november 12., csütörtök

EVANGÉLIUM A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa. Ő ezt válaszolta: „Isten országa nem jön...

2020. november 11., szerda

EVANGÉLIUM Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe....

2020. november 10., kedd

EVANGÉLIUM Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: „Gyere ide...