2017. május 26., péntek

EVANGÉLIUM  Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az...

2017. május 25., Áldozócsütörtök

EVANGÉLIUM  Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszontláttok engem, (mert az...

2017. május 24., szerda

EVANGÉLIUM  Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet...

2017. május 23., kedd

EVANGÉLIUM  Búcsúbeszédében Jézus ezt mondotta tanítványainak: „Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek: hová mégy? De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el...

2017. május 22., hétfő

EVANGÉLIUM  Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot...

Szent emlékezés a Lélekben

EVANGÉLIUM   Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad...

2017. május 20., szombat

EVANGÉLIUM  Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit....

2017. május 19., péntek

EVANGÉLIUM  Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak,...

2017. május 18., csütörtök

EVANGÉLIUM  Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben,...

2017. május 17., szerda

EVANGÉLIUM  Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz...