A láng nem alszik ki

EVANGÉLIUMA hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a...

2019. április 20., Nagyszombat

Jézus sírban pihenésének ideje nagyszombat. Nagypéntekhez hasonlóan szentmise nélküli nap, csöndes virrasztás a szent sírnál és lelki készülődés a feltámadásra.

2019. április 19., Nagypéntek

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent János szerint Elfogták Jézust és megkötözték.  Abban az...

2019. április 18., Nagycsütörtök

EVANGÉLIUMHúsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit,...

2019. április 17., szerda

EVANGÉLIUMA betániai vacsora után a tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: „Mit adtok nekem,...

2019. április 16., kedd

EVANGÉLIUMAz utolsó vacsorán Jézus mélyen megrendült lelkében, és újból kijelentette:„Bizony, bizony, mondom nektek, egy közületek elárul engem.” Erre a tanítványok tanácstalanul egymásra...

2019. április 15., hétfő

EVANGÉLIUM Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus feltámasztott a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére Márta felszolgált,...

A szenvedés érintése

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Lukács szerint Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem...

2019. április 13., szombat

EVANGÉLIUM Lázár feltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett.Némelyek azonban...

2019. április 12., péntek

EVANGÉLIUM Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre ő megkérdezte tőlük: „Sok jótettet vittem végbe...