2020. július 30., csütörtök

EVANGÉLIUM Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:„A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik...

2020. július 29., szerda

EVANGÉLIUM Abban az időben a zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt.Amint Márta...

2020. július 28., kedd

EVANGÉLIUM Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: „Magyarázd...

2020. július 27., hétfő

EVANGÉLIUM Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek:A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet...

A bölcsesség útja

 EVANGÉLIUM Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek: „A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált....

2020. július 25., szombat

EVANGÉLIUM Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult...

2020. július 24., péntek

EVANGÉLIUM Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta: „Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet!Akik...

2020. július 23., csütörtök

EVANGÉLIUM Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely...

2020. július 22., szerda

EVANGÉLIUM A hét első napján, (húsvétvasárnap) kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve...

2020. július 21., kedd

EVANGÉLIUM Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert...