2020. május 29., péntek

EVANGÉLIUM Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint...

2020. május 28., csütörtök

EVANGÉLIUM Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott:Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra...

2020. május 27., szerda

EVANGÉLIUMAbban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott:Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy...

2020. május 26., kedd

EVANGÉLIUM Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:„Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen...

2020. május 25., hétfő

EVANGÉLIUM Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték:„Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség...

Jézus neve

EvangéliumE szavak után Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott: „Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen...

2020. május 23., szombat

EVANGÉLIUMBúcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:Bizony, bizony, mondom nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek...

2020. május 22., péntek

EVANGÉLIUM Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de...

2020. május 21., csütörtök

EVANGÉLIUM Abban az időben:A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a...

2020. május 20., szerda

EVANGÉLIUM Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:„Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke,...