2019. december 6., péntek

EVANGÉLIUM Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!”Amint hazaérkezett, bementek hozzá...

2019. december 5., csütörtök

EVANGÉLIUM A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:„Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a...

2019. december 4., szerda

EVANGÉLIUM Abban az időben Jézus a Galileai-tengerhez érkezett. Fölment egy hegyre, és leült. Nagy sokaság jött hozzá. Hoztak...

2019. december 3., kedd

EVANGÉLIUM Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged,...

2019. december 2., hétfő

EVANGÉLIUM Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám...

Maradjunk éberek

EVANGÉLIUM Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek...

2019. november 30., szombat

EVANGÉLIUM A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót...

2019. november 29., péntek

EVANGÉLIUM Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak:„Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy...

2019. november 28., csütörtök

EVANGÉLIUM Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második eljöveteléről:Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg,...

2019. november 27., szerda

EVANGÉLIUM Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni...