2020. március 21., szombat

EVANGÉLIUM Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta:„Két ember fölment a templomba...

2020. március 20., péntek

EVANGÉLIUM Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?”Jézus így válaszolt: „Ez az első: »Halld, Izrael! Az...

2020. március 19., csütörtök

EVANGÉLIUM Jézus szülei évről évre fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét esztendős lett, az ünnepi szokás szerint szintén fölmentek. Az...

2020. március 18., szerda

EVANGÉLIUM A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni...

2020. március 17., kedd

EVANGÉLIUM Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így...

2020. március 16., hétfő

EVANGÉLIUM A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: „Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom...

2020. március 14., szombat

EVANGÉLIUM Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll...

2020. március 13., péntek

EVANGÉLIUMAbban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek:„Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt...

2020. március 12., csütörtök

EVANGÉLIUM Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak:„Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott....

2020. március 11., szerda

EVANGÉLIUM Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát, és bizalmasan közölte velük; „Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát a főpapok és...