2024. február 28.

A testi és lelki lepra

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvébőlAbban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te meg...

Megpróbáló helyzetek

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvébőlAbban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen...

Nagyböjti online lelkigyakorlat a jezsuitákkal

Az idei nagyböjtben ismét hív a magyar jezsuiták lelkigyakorlatos központja, a dobogókői Manréza, hogy imádkozzunk minden nap személyesen és mégis együtt. A...

A törvény előírása és a Lélek sugallata. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

A találkozás ünnepe: a negyvennapos gyermek Jézus, akit szülei a szokás szerint a templomban bemutatnak, valamint a templomi „szent öregek”, Simeon és...

Győzzük le a rosszat jóval

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvébőlKafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket,...

Az Élet nővérei

A Kolumbusz lovagok és az Élet nővérei az amerikai fővárosban, Washington DC-ben a fiatalok számára megszervezték az élet ünnepét (Life Fest), ahol...

Hűségesnek lenni a meghíváshoz

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvébőlMiután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az...

Az évek küszöbének meghívása

Mire az Olvasóra rátalálnak ezek a sorok, már jócskán átléptük az új év küszöbét. Talán csendesen, elmélkedve, talán fergeteges hang- és fényözön...

Dicsőítés a csend szívéből

Nagyon egyszerűen imádkozom. A figyelmemet teljesen Isten jelenlétére, akaratára és szeretetére irányítom. Ilyen egy napom, így imádkozom: Thomas Merton trappista szerzetes, író...

Keresztelő Szent János, az Istenre mutató élet példaképe

† EVANGÉLIUM Szent János könyvébőlAbban az időben ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt:...