2022. szeptember 28.

Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!

EVANGÉLIUM  Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült...

Só és fény

Evangélium – évközi 5. vasárnap Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg?...

A megbocsátás bennünk kezdődik

EVANGÉLIUM  Abban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy...

Hidegzuhany az emberi gőgnek, bátorítás az alázatnak – 2017. január 1.

Anyaszentegyházunk a polgári év első napját a Boldogságos Szűznek szenteli, és úgy ünnepli őt, mint Isten anyját. Tulajdonképpen ez Mária minden nagyságának alapja, a...

Életkedv

EVANGÉLIUM  Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez,...

2020. július 29., szerda

EVANGÉLIUM Abban az időben a zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt.Amint Márta...

2017. december 26., kedd

EVANGÉLIUM Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok...

2017. május 10., szerda

EVANGÉLIUM  Abban az időben Jézus hangos szóval hirdette: Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Aki engem lát, azt látja, aki küldött...

Látászavarok

Evangélium Abban az időben: Jézus útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?” Jézus...

2020. október 28., szerda

EVANGÉLIUM Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte.Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott...