„Újuljatok meg!” Az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú programja

4
2167

A csíksomlyói kegyhely őrei, a ferencesek minden évben egy mottót választanak az adott évre, amely egyben a pünkösdszombati fogadalmi nagybúcsú mottója is. Idén a gyulafehérvári főegyházmegyében meghirdetett pasztorális évhez csatlakozott a csíksomlyói kegyhely is. Az év témája: „Imádsággal megújuló közösség”, a fogadalmi nagybúcsú mottója pedig ez: „Újuljatok meg!”(Ef 4,23).

Május 17-én, pénteken 18 órától lesz a nyitószentmise, amelyet ünnepi rózsafüzér követ. Péntekről szombatra virradóan virrasztás lesz a kegytemplomban.

Május 18-án, szombaton 7,30-kor szentmise a kegytemplomban, 10 órától ünnepélyes rózsafüzér a Hármashalom-oltárnál. 10,30-kor a kegytemplom előtti térről elindul a kordon a Nyeregbe, ahol 12,30-kor lesz az ünnepi szentmise a Hármashalom-oltárnál. A szentmise ünnepi szónoka Felföldi László pécsi megyés püspök.

Felföldi László háromgyermekes család fiaként született Geszteréden. Általános iskolai tanulmányait követően a kecskeméti piarista gimnáziumba járt (1975–1979), majd Nyíregyházán elektroműszerészi végzettséget szerzett (1979–1981). Ezt követően felvételt nyert az egri főegyházmegye papnövendékei közé; 1981 és 1986 között az egri szemináriumban végezte filozófiai és teológiai tanulmányait. 1986. június 21-én szentelték pappá az egri főegyházmegye szolgálatára. Újfehértón (1986–1988) és Egerben (1988–1990) szolgált segédlelkészként, majd a debrecen–nyíregyházi egyházmegye létrehozása után Nyíregyházán volt segédlelkész (1990–1996). Ezt követően püspöki titkár (1996–1998), irodaigazgató-helyettes (1998–2009), plébános a debreceni Megtestesülés plébánián (2003–2017), pasztorális helynök (2003–2015), a debreceni esperesi kerület esperese (2007–2017). 2015-től a debrecen-nyíregyházi egyházmegye általános helynöke. 2017-től az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet vezetője, a hitoktatás feladatának és az akolitusok csoportjának koordinátora, valamint a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosa. 2020. november 18-án Ferenc pápa pécsi püspökké nevezte ki. Püspökké szentelésére és beiktatására 2021. január 6-án, Urunk megjelenése (vízkereszt) ünnepén került sor a pécsi székesegyházban. A főszentelő Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a társszentelő Udvardy György veszprémi érsek, addigi pécsi apostoli kormányzó és Bosák Nándor nyugalmazott debrecen–nyíregyházi megyéspüspök volt. Püspöki jelmondata: „Cognovimus caritatem”, azaz „Megismertük a szeretetet” (vö. 1Jn 4,16).

A pünkösdszombati program 17 órakor csángó szenmisével folytatódik a Szent Péter és Pál-plébániatemplomban. Délután pünkösdi vigília-szentmise lesz a kegytemplomban, ahol szombatról vasárnapra virradóan virrasztás lesz. Május 19-én, pünkösd vasárnapján, a Szentlélek eljövetele ünnepén a kegytemplomban a szentmisék sorrendje: 7, 8, 10,30 és 18 óra. Május 20-án, pünkösdhétfőn a szentmisék sorrendje: 8, 10,30 és 18 óra.

4 HOZZÁSZÓLÁSOK