A BBTE Alumni-díjában részesült Lukács Ottilia

0
233

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem minden évben a legmagasabb szinten díjazza azokat a végzettjeit, akik tevékenységükkel öregbítették Erdély és az ország legrégibb és legnagyobb egyetemének hírnevét. A Római Katolikus Teológia Kar dr. Lukács Ottiliát, a kar végzettjét, a pécsi Hittudományi Főiskola rektorhelyettesét javasolta erre a díjra.

A díjazottokat a karok vezetősége terjeszti fel a rektorátushoz, amely egy ünnepséget szervez az alumnusok elismerésére és megünneplésére. Így volt ez az idén is, május 16-án este, az egyetem Piramis vendéglőjében Alexandra Muțiu rekorhelyettes és Illyés Magda, az egyetem karrier- és alumni-központjának vezetője méltatta a kiemelkedő végzettek hozzájárulását a kutatások, az oktatás, a sport, a zene és más területek fejlődéséhez.

A Római Katolikus Teológia Kar dr. Lukács Ottiliát, a kar végzettjét, a pécsi Hittudományi Főiskola rektorhelyettesét javasolta erre a díjra, aki sokrétű tevékenységével többszörösen is kiérdemelte ezt az elismerést. Dr. Zamfir Korinna egyetemi tanár méltatta Lukács Ottilia munkásságát.

Lukács Ottilia 2009-ben végzett a Római Katolikus Teológia Karon szociális munka és teológia szakon. A Leuveni Katolikus Egyetemen két mesterképzést végzett teológia és vallástudományok szakon, bibliatudományi specializációval (2010, 2011), dolgozatai címe: Where is God? Where is He? A Theological Approach to the Experience of Abandonment by God in the Old Testament (Hol van Isten? Hol van Ő? Az Isten által való elhagyatottság élményének teológiai megközelítése az Ószövetségben), illetve: ‘God as Water’ . Water Metaphors in the Book of Jeremiah (Isten mint víz. Víz metaforák Jeremiás könyvében). 2017-ben a Leuveni Katolikus Egyetemen teológiai és egyházi doktori címet szerzett Sabbath in the Making: A Study of the Inner-Biblical Interpretation of the Sabbath Commandment (A szombatra vonatkozó parancsolat Biblián belüli értelmezésének vizsgálata) című értekezésével. Leuvenben héberül, arámiul, ugarit és akkád nyelven, flamandul, olaszul és németül tanult, hébert tanított, és két nagy kutatási projektben – az új-babiloni ékírásos korpusz és a Biblia és hagyományai – vett részt, jeruzsálemi kutatógyakorlattal (az École biblique et archéologique-ban). 2018 óta a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán (Magyarország) tanít, 2023-tól az intézmény rektorhelyettese. 2023-ban habilitált a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen teológiából.
Lukács Ottilia a kiválóságra való törekvést testesíti meg a kutatásban, elkötelezett oktató, tudományos rendezvények fáradhatatlan szervezője, két gyermek édesanyja. Férje, Csonta István szintén teológus, Leuvenben doktorált, és Pécsett tanít.

András Szabolcs

MEGOSZTÁS