Negyed évezred hitben, egységben és közösségben – Kisősz (Gottlob) alapításának 250. évfordulója

0
225

Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én az impozáns kisőszi plébániatemplom előtt a hívek népes csoportja – sokan német és román népviseletben – várta Pál József Csaba megyés püspököt, hogy szentmise keretében együtt ünnepeljék a település alapításának 250. évfordulóját.

Az egyházmegye főpásztorát Gheorghe Nastor, a község polgármestere, Cristinel Balan lovrini plébános (amely plébániához ez a közösség filiaként tartozik) és Anneliese Wambach, a kisőszi Német Demokrata Fórum elnöke üdvözölte. A délelőtti szentmisén koncelebrált Cristinel Balan plébános és Bakó László püspöki titkár, jelen volt továbbá Vasile-Cosmin Chiroiu ortodox lelkipásztor, Beniamin Crețu pünkösdista lelkész és a baptista egyház képviselője. A jubileumon részt vett dr. Johann Fernbach, a Bánsági Német Demokrata Fórum elnöke. A szentmise zenei szolgálatát Valentina Cotinschi tanár látta el. A liturgiát megelőzően Anneliese Wambach a település történetét ismertette.

Német és román nyelvű homíliájában Pál József Csaba megyés püspök többször is kiemelte a hit és az egység szerepét, valamint a hagyományok, a gyökerek megőrzésének fontosságát, amiből a mai közösség erőt meríthet. ,,Jézus azt mondja nekünk: aki hisz bennem, annak örök élete van. Mit jelent: hinni? Hinni azt jelenti, hogy úgy élünk, ahogyan Krisztus élt, ahogyan ő kéri tőlünk, hogy éljünk. Azt jelenti, hogy az ő életéből táplálkozunk. Fontos, hogy meghívjuk Jézust az életünkbe. Gottlob annyit jelent: dicsérni Istent. Kívánom ma mindenkinek itt, ebben a templomban, ahol több közösségből érkeztek hívek, hogy soha ne hiányozzék Isten dicsérete, és hogy ez táplálja a felebarátaink iránti elismerést is, mert akkor az egész életünk Gott lob, azaz Isten dicsérete lesz” – fogalmazott a megyés püspök.

A szentmise végén a község polgármestere, valamint a többi vallásfelekezet képviselője mondott üdvözlő beszédet, a felszólalók hangsúlyozták a keresztény hitben való egység megőrzésének fontosságát, felekezeti hovatartozástól függetlenül, kiemelve az ezen a településen élő és szolgáló lelkipásztorok közötti egyetértést és gyümölcsöző együttműködést. A jubileum alkalmából a kisőszi filia közössége ajándékot adott át a polgármesternek és a többi felekezet lelkipásztorainak, többek között a kisőszi település 1774-ben készült pecsétjét ábrázoló ezüstérmet, amelyet Roos Márton ny. temesvári püspök adományozott a közösség minden tagjának.

Forrás: A temesvári püspökség sajtóirodája