Tudományosság a keresztény értékrend szellemében

0
636

Május 6-án délután 4 órakor tartotta székfoglaló előadását Budapesten a Szent István Akadémián Oláh Zoltán gyulafehérvári teológiai tanár Izrael szent iratai görög köntösben az ókori Alexandriában címen.

A SZIT társulati esték sorozatába is illeszkedő székfoglalót a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szentkirályi utcai dísztermében tartották. Oláh Zoltán előtt Legeza Örs tartott Kvantumrendszerek – ígéret és valóság. Hogyan változtatják meg hétköznapjainkat a kvantumrendszerek címen székfoglaló előadást.

A Fogarasy Mihály nagyváradi kanonok, (majd címzetes, később megyéspüspök), budai tankerületi főigazgató, a pesti egyetem hittudományi fakultásának elnöke által alapított „jó és olcsó könyvkiadó társulat”, későbbi, ismertebb nevén Szent István Társulat 1848. május elsején kezdte meg nyilvános működését. Ez az alapvetően könyvkiadói profilú intézmény ma Magyarország legrégibb könyvkiadója.

Ipolyi Arnold alelnök kezdeményezésére 1885-ben hívták életre a Tudományos és Irodalmi Osztályt azzal a szándékkal, hogy ez a magyar katolikus tudósok hatékony szellemi műhelye legyen. Ez 1886. augusztus 7-én a „Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya” néven szerveződött újjá, két szakosztállyal. Ebből az osztályból alakult meg, hosszú előkészítő tanácskozások után (de facto) 1916 januárjában a Szent István Akadémia.

A tudós testület a két világháború közötti időszakban a magyar tudományos közélet egyik meghatározó tényezője lett, együttműködött a Magyar Tudományos Akadémiával és egyéb tudományos társulatokkal, társaságokkal.

A Szent István Akadémia célja mind a mai napig, hogy a katolikus tudósok társulásaként, szakosztályainak megfelelően mozdítsa elő a tudományosságot a keresztény értékrend szellemében.