Káplántalálkozó Csíksomlyón

1
1706

Az elmúlt négy évben felszentelt papokkal találkozott Kovács Gergely érsek, Hurgoi János irodaigazgató, András István szemináriumi rektor és Kiss Endre szemináriumi spirituális június 20-21-én a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban. A megbeszélés témája a papi továbbképzési program volt, a jelenlevő káplánok pedig papi életük első fordulópontjairól számoltak be.

A találkozó Kovács Gergely érsek köszöntőjével indult, majd Kiss Endre a folyamatos továbbképzés szükségességéről és jelentőségéről beszélt a Ratio Fundamentalis alapján. Elmondta, hogy ez olyan biztos pont, ugyanakkor megtartó erő az első években, amely az imaélet, a testvéri közösség, a találkozók mellett papi életük alappillére.

A beszélgetések négy kiscsoportban folytatódtak Kovács Gergely érsek, András István rektor, Kiss Endre spirituális és Hurgoi János irodaigazgató moderálásával. Szó esett a kidolgozott és körlevélben közzé tett papi továbbképzési programról, a jelen levők elmondhatták, melyik téma hogyn érinti meg őket és milyen további képzéseket tartanak szükségesnek, hasznosnak. Szóba került a felszentelés utáni lelki élet, az egyes szolgálati helyeken a feltételek, keretek, őszintén beszéltek a fiatal papok a megélt, megtapasztalt nehézségekről, kihívásokról, hogyan tapasztaltk meg reális határaikat, és a gyakorlatban kirajzolódó papi adottságaikat, erősségeiket. Az adminisztratív teendőkről is szó került, az irodaigazgató személyesen segített gyakorlati javaslatokkal: mire kell figyelni, hogyan lehet ezt a feladatot is jól végezni. A főpásztor arról érdeklődött, hogyan élik meg papi életüket azon a helyen, ahová helyezte őket, és miben van segítségre szükségük. Összességében a beszélgetések jó hangulatúak és nagyon őszinték voltak, szó esett negatívumokról, nehézségekről, kihívásokról, de szó sem volt panaszkodásban: megkapó volt azt tapasztalni, hogy az utóbbi négy évben felszentelt fiatalok milyen jól, a helyükön érzik magukat és mennyire szeretik, amit végezniük kell.

A találkozón három közös imaalkalom volt, a zsolozsmát a tanulmányi ház kápolnájában, a szentmisét a hívekkel együtt a kegytemplomban mutatták be június 21-án reggel fél nyolctól.

Kovács Gergely érsek kiemelte, hogy hálás a fiatal papok őszinteségéért és elkötelezettségéért. Az alkalom nyomán döntés született, hogy évente megtartják a fiatal, az utóbbi öt évben végzett és felszentelt papok találkozóját.