2019. július 1., hétfő

0
795

EVANGÉLIUM

Amikor Jézus látta, hogy nagy tömeg veszi körül, meghagyta tanítványainak, hogy hajózzanak át a Genezáreti-tó túlsó partjára.
Ekkor egy írástudó lépett hozzá, és így szólította meg: „Mester, követlek téged, bárhová mégy.” Jézus figyelmeztette: „A rókáknak odújuk van, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová lehajtania fejét.”
Egy másik tanítványa pedig ezt kérte tőle: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat.” Jézus azonban így válaszolt: „Kövess engem, és hagyd a holtakra, hogy eltemessék halottaikat!”
(Mt 8,18-22)

A Jézus-követés nagy téma, még nagyobb életkaland. Korántsem kényelmes élet az Isten útja, de a leggazdagabb és legboldogabb, mert teljes mértékben benne van az Életadó. Egyházunk nagy tanítása, hogy Isten mindnyájunkat személyesen hív, mindnyájunknak sajátos hivatást szán. A hivatás kultúrája át kell, hogy járja egész életünket, a családok minden idegszálát, hogy újabb életek születhessenek, akik igent mernek és tudnak mondani az élet evangelizálására. Imádságainkban kérjük az Urat az élethivatás ajándékáért!

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS