Szentírás vasárnapján adományainkkal támogathatjuk a Katolikus Magyar Bibliatársulatot

0
544
A könyvek könyve. A KMB alapítójának, Nagy Józsefnek az ajándéka. Fotó: Szász István Szilárd

A Szentírás üzenete terjesztésének elősegítése céljából Szentírás vasárnapján, szeptember 24-én a gyulafehérvári főegyházmegyében idén is gyűjtést szerveznek a Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) javára – tájékoztat Kovács Gergely érsek 2023/VIII. számú körlevelében.

A Szentírás vasárnapját az egyház minden évben szeptember utolsó vasárnapján ünnepli. A Biblia védőszentjének és pártfogójának, Szent Jeromosnak az ünnepét, szeptember 30-át megelőző vasárnapon a katolikus egyház a jeles bibliafordítóra való tekintettel, a II. vatikáni zsinat rendelkezései nyomán különös figyelmet szentel a Szentírásnak.

A Katolikus Magyar Bibliatársulat célkitűzései között szerepel, hogy jutányos áron juttassa el a Szentírást mindazokhoz, akik érdeklődnek Isten igéje iránt, illetve, hogy olyan programokat, lelki napokat szervezzen, amelyek elősegítik a Szentírás teljesebb megismerését. Ugyanakkor a bibliakör munkaköréhez tartozik a biblikus szakirodalom terjesztése az érdeklődők körében: könyvek, folyóiratok, bibliaköröknek óravázlatok, szakanyagok stb.

1994 nyarán indult el a KMB, Jakubinyi György nyugalmazott érsek felkérte néhai Nagy József akkori káplánt, későbbi plébánost és gyulafehérvári tanárt, hogy alapítsák meg a bibliatársulatot. 1994. július 14-én önálló szervezetként alakult meg a bibliatársulat. Akkor egy kis bibliaolvasó csoporttal indult a marosvásárhelyi-kövesdombi plébánián. Majd a magyarországi Szent Jeromos Bibliatársulat segített, módszertani képzéseket tartott arról, hogyan kell Szentírást olvasni. Nagy József egy évig a kövesdombi plébániáról irányította a szervezet tevékenységét, viszont Gyulafehérvárra történt költözésével Magos Gyöngyvér vette át a szervezőmunkát.

Azt próbálják továbbadni a híveknek, hogy a Szentírást fontos közösségben olvasni, de az egyéni Szentírás-olvasásról is szó esik programjaikon. Érdekes módszereket tanultak és adtak át papoknak, híveknek. Időközben kis Biblia-olvasó csoportok indultak el, akik hetente, kéthetente találkoznak, olvassák a Szentírást. A KMB tapasztalatával és szakanyaggal segíti a különböző csoportok munkáját. Az a fontos, hogy az Ige éltesse őket, mert az Ige maga Jézus Krisztus, vallják, és azt tekintik feladatuknak, hogy egymást segítsék abban, hogy ebből élet legyen. Hétköznapi életükre fordítják le a Szentírás szavait, ebben próbálnak Biblia-napokkal, kurzusokkal, Biblia-estékkel szolgálni.

A KMB a gyulafehérvári főegyházmegye fennhatósága alatt áll és a katolikus egyház irányelvei szerint minden erdélyi latin rítusú egyházmegyében kifejtenek tevékenységet. A KMB céljai elérése érdekében együttműködik a közép-európai katolikus bibliatársulatokkal is.