Hétszáz és négyszáz éves mérföldkövek a marosvásárhelyi katolikus egyházban

0
988

Kettős évfordulót ünnepelt szombaton, szeptember 16-án a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia közössége.

Hétszáz éve, 1323-ban említették először név szerint hivatalos dokumentumban az egyházközséget. Nagy Szabó Ferenc emlékíró pedig négyszáz éve, 1623-ban építtette fel a jelenlegi plébániaépületet. Ezt a két jelentős évfordulót egésznapos rendezvénnyel ünnepelte a plébánia, amelyre meghívást kaptak a korábban ezen a plébánián szolgálatot teljesítő papok, valamint az erről a plébániáról származó és szolgálatukat máshol betöltő papok is, akik ebben a templomban indultak el a hit útján, itt járultak a szentségekhez, itt ministrálva kerültek közelebb Isten oltárához, talán itt érezték meg Isten hívását a papi szolgálatra.

Az ünnepség elején Péter Arthur főesperes köszöntőjében kiemelte, mennyire fontos hálát adni az évszázadokért, amelyekben a katolikus egyház itt, ezen a helyen Isten kegyelméből közösséget építhetett. Fontos hálát adni és megköszönni az elődöknek mindazt a sok áldozatot, amelyet hoztak, miközben építették, újították, szépítették a templom és a plébánia épületét, azok környezetét. Fontos megköszönni azt, hogy mindenki hozzátette a maga részét a marosvásárhelyi katolikus közösség építéséhez, mindenki a saját adottságainak, karizmájának megfelelően.

A főesperes hangsúlyozta, hogy nemcsak falakat épített és épít a katolikus egyház, hanem elsősorban élő közösséget. Háláját fejezte ki mindenkinek, aki az évek során lelkiekben építette ezt a közösséget: lelkiségi csoportoknak, kisközösségeknek, énekcsoportoknak, imacsoportoknak; fiataloknak és időseknek egyaránt.

A kettős évfordulót két előadásban közelítette meg a nap során két történész: dr. Tamási Zsolt-József az egyházközség történetét mutatta be 14 lépésben, majd dr. Györfi Zalán a plébániaépülethez kapcsolódó történelmi tényeket ismertette.

Az ünnepi szentmisét Kerekes László segédpüspök celebrálta a jelenlevő papokkal közösen. Szentbeszédében a nap liturgikus ünnepe és a helyi egyházközség ünnepe között fellelt párhuzamot emelte ki: ahogyan az egyházat ért külső támadások és az egyházon belüli belső zavargások közepette a két ma ünnepelt vértanú áldozata meghatározta az egyház életét, ugyanúgy a Krisztusba gyökerező erős hitű emberek áldozata tartja fenn ma is az egyházat. Nagyon fontos időről időre hálát adni azért, hogy minden évszázadban vannak ilyen Krisztusba gyökerező keresztények.

Az alkalomra a plébánia egy kiadványt készített, amely a két évfordulót megvilágító tanulmányokat tartalmaz. Szerzői Barabás Kisanna muzeológus, Ferenczi Sándor kanonok, Tamási Zsolt-József egyháztörténész és Györfi Zalán régész.

Molnár Izabella

Fotók: Velicsek László Miklós és Molnár Miklós Csaba

MEGOSZTÁS