Böjte Csaba Kárpátaljáról: Isten akar és szeret!

0
289
Böjte Csaba kárpátaljai gyerekekkel. Fotó: Böjte Csaba Facebook-oldala

Itt vagyok Kárpátalján! Falvak hosszú során mentünk keresztül, mindenütt koromsötét, itt villanyáram nagyon ritkán van. Az út szélén, itt is, ott is homokzsákok, lőállások, fegyveres katonák. Az úton rengeteg gödör, kátyú, amelyeket a siető teherautók nem nagyon kerülgetnek. Sok ház előtt óriási gaz, elhagyott porták, nagyon kevés kéményből száll az égre a meleget jelentő füst! Ki ne lenne fáradt e háborús terheltség mellett? Ki ne görnyedezne a bizonytalan holnap súlya alatt?

Jézus így szólt az őt követő emberekhez: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.” (Mt 11,28-30)Egészen biztos, hogy minden emberhez, de e háború zajában különösen is Ukrajna népéhez szól Krisztus gyönyörű üzenete. Karácsony a megtestesülés ünnepe! Isten közénk jött, megtestesült Betlehemben, hogy találkozzon az emberekkel, állatokkal, jókkal, rosszakkal egyaránt! Az imádság csendjében ma is szeretne megtestesülni, jelenvalóvá válni mindannyiunk számára, itt Ukrajnában is.

Krisztus, mint jóságos kotlómama veszélyben a csibéit, minden embert szeretettel hív, ölel. Gondviselő szeretete beborít, erőt ad, nem írja le helyettünk a házi feladatot, de mellettünk áll. Nem végzi el a munkánkat, de vigasztal, felüdít, jóságos szeretettel a következő lépéshez hitet ad, utat mutat. Erőt véve a félelmünkön, szorongásainkon, mi is merjünk, akarjunk „megtestesülni”, elérhetővé válni társaink, a legkisebbek számára is!

Az Ószövetség gyönyörű tanítása értelmében Isten mindent szeret ami van, ha nem szeretné, meg sem teremtette volna. A legkisebbet, az elveszett századikat is szereti Isten! Engem, téged, mindannyiunkat, minden hibánk, kicsinységünk ellenére szeret az Isten! Fizikai létünk, az, hogy vagyunk, egy dolgot bizonyít: Isten akar és szeret! Teremtőnk képére, hasonlatosságára születtünk. Istennek ez a gyönyörű erénye, a kicsinyek, a fizikai, de a lelki értelemben is veszélyben lévő testvéreink iránti szép szeretet vonása ragyogjon fel a mi arcunkon is! Karácsonyra készülve szülessünk, testesüljünk meg mi is tudatosan a körülöttünk élők számára! Vigasztaló, segítő, jóságos jelenléttel, Krisztust magunkra öltve hordozzuk világunkban az áldott békét!

Böjte Csaba OFM

Forrás: magnificat.ro