Tizenhat ország Kolping Szövetségének képviselői találkoztak

0
262

A temesvári Szent György-székesegyházban április 20-án, szombaton 18.00 órakor Pál József Csaba megyés püspök német, magyar, román és angol nyelven szentmisét celebrált a Kolping Szövetség egybegyűlt tagjainak jelenlétében, akik részt vettek az Európai Kolping Kontinentális Konferencián és a 72 óra elnevezésű kampányon. Mindkét rendezvény házigazdája a Romániai Kolping Szövetség volt.

Bevezetőjében a főpásztor nagy szeretettel üdvözölte a 16 országból érkezett jelenlévőket és a szentmisén koncelebráló oltártestvéreket: Christoph Hubert, a Kolping International általános prézesét, Gödri István lelkipásztort, a Romániai Kolping Szövetség és az Európai Kolping Szövetség prézesét, Răzvan Oprișa temesvári görögkatolikus esperest, Pavol Zaťkot, a Szlovákiai Kolping Szövetség prézesét, Kapor János kisjenői és simonyifalvi plébánost, a Bánsági Kolping Szövetség római katolikus prézesét és George Rădulescu szentandrási görögkatolikus plébánost, a Bánsági Kolping Szövetség görögkatolikus prézesét.

A megyés püspök német nyelven elmondott homíliájában hangsúlyozta: „Holnap a Jó Pásztor vasárnapját ünnepeljük. Jézus a Jó Pásztor, de a keresztség szentsége által mindannyian osztozunk az ő küldetésében. Jézus tanításával és életével megmutatta nekünk, hogyan kell felelősséget vállalnunk egymásért. Olyan személyekké kell válnunk, akik gondoskodnak embertársainkról. Jézus azt mondja: a jó pásztor életét adja juhaiért. És Jézus az életét adta értünk. Példát mutatott nekünk, amit követnünk kell.”

A Bánsági Kolping Szövetség sajtóközleménye a következőket emelte ki: „Április 18. és 21. között a Romániai Kolping Szövetség két nagyszabású eseménynek adott otthont: az Európai Kolping Kontinentális Konferenciának és a 72 óra elnevezésű kampánynak, amelyet a Kolping Youth Europe szervez. Ezek az események a keresztény társadalmi értékek és a befogadás előmozdításának alapvető pillérei. A temesvári Kolping Ház volt a helyszíne, ahol 15 európai ország Kolping Szövetségeinek képviselői találkoztak, és amely keretet biztosít a tapasztalatok és a jó gyakorlatok egymással való megosztásának.

Az EurópaI Kolping Kontinentális Konferenciát évente rendezik meg, és fontos fórumot biztosít az eszmecseréhez és az innovatív megoldások meghatározásához a szociális projektek, a demokratikus értékek és a társadalmi befogadás előmozdítása érdekében. A konferencián megvitatták az Európa Tanács előmozdításáról és jövőbeli fejlődéséről szóló Európai Kolping Nyilatkozatot is, amelyet az Európa Tanács megalapításának 75. évfordulója alkalmából, illetve a Kolping Szövetség tanácson belüli megfigyelői státuszának 50. évfordulója alkalmából adtak ki.

A Kolping Youth Europe által szervezett 72 órás elnevezésű kampány a társadalmi befogadás mottója alatt zajlik, és számos olyan tevékenységet foglal magában, amelyek célja a közösségek összefogása és az akadálymentesítés előmozdítása minden polgár számára. Fiatal önkéntesek kreatív műhelyeket szerveztek a mercyfalvi Szűz Mária Napközi Otthon fogyatékkal élő gyermekei számára, kiemelve az integráció és az újrahasznosítható erőforrások fontosságát az „Art of Recycling” projekt keretében. Április 20-án, ugyanezen kampány részeként a Kolping Youth Europe workshopokat szervezett és tapasztalatcserét tartott a szociális kampányokról, kiemelve a 72 órás kampányt, mint megfelelő példát. Volt olyan műhely is, amelynek középpontjában a társadalmi befogadás előmozdítása, a fogyatékkal élők által a mindennapi életben tapasztalt akadályok feltérképezése, illetve azok mértékének enyhítése állt”.

Forrás: a temesvári püspökség sajtóirodája