Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepséget tartottak Kaplonyban

Együtt alkotjuk Isten nagy családját!

0
326

A katolikus egyházban Szent Márk evangélista ünnepén végzik a búzaszentelő szertartást, melynek keretében megáldják a vetést és imádkoznak a jó termésért és a természeti csapások elhárításáért. Bár a szertartás a „búzaszentelő” nevet viseli, de nem csak a búzára kérik Isten áldását, hanem az egész határra. A búzaszentelő hagyományosan a plébániatemplomból indul, ahonnan a hívek körmenetben vonulnak a mezőre, mialatt a mindenszentek litániáját éneklik. A határhoz érve a pap a négy égtáj felé fordulva megáldja a szárba szökkent termést. Ezután a körmenet visszatér a templomba. Az idei kaplonyi búzaszentelő április 19-én, pénteken kivételes ünnep volt, mivel a Magyar Örökség díjban részesült Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programhoz kapcsolódott.

A program a Kárpát-medencei gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogásából született, és mára az egyik legjelentősebb, legszélesebb tömegeket megmozgató, nemzeti szintű karitatív kezdeményezéssé vált. A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program minden évben búzaszenteléssel kezdi rendezvénysorozatát, ennek volt idei helyszíne a Szatmár megyei Kaplony. Április 19-én, pénteken reggel a kaplonyi Páduai Szent Antal-plébániatemplomban a helyi Páter Szabó Dömjén énekkar, Baumgártner Márk kántor vezetésével elénekelte a mindenszentek litániáját. Ezt követően a résztvevők körmenetben kivonultak a temető melletti búzaföldre, ahol a himnuszok eléneklését követően legelőször Magyar Lóránd Bálint, az RMDSZ parlamenti képviselője köszöntötte a jelenlévőket. Varga Sándor színművész Dsida Jenő Psalmus Hungaricus szavalata után Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, a rendezvény fővédnöke lépett az emelvényhez. Beszédében a magyar nemzet összetartozását méltatta. Hangsúlyozta a magyarok idő- és térbeli egységét, kiemelve, hogy mindannyian részei vagyunk az örök magyarságnak. Bár a történelem viharai szétszórtak minket, az örök magyarságot nem lehet szétválasztani. A magyarok kenyere pedig jelképe ennek az egységnek: bárhol is élünk a világban, ugyanannak a nemzetnek, a magyar nemzetnek vagyunk a tagjai. Ahogy a búza sok helyről való, de végül egyetlen kenyérben egyesül, úgy mi is egyetlen közösséget alkotunk. Ezért az egységért választotta az Úr Jézus is a búzát az Eucharisztiában, hogy a kenyér és bor színében adja önmagát nekünk. A miniszterelnök-helyettes beszéde után további ünnepi köszöntők hangzottak el. Beszédet mondott Pataki Csaba, Szatmár megyei tanácselnök, Feldman Zsolt államtitkár, Luzsi József, a NAK alelnöke, Szilágyi Dóra Emese, a MIÉRT alelnöke és Jakab István, a magyar országgyűlés alelnöke. Az ünnepi felszólalások között fellépett a börvelyi Gyöngyvirág Néptánccsoport, valamint citerajátékkal és népdalénekléssel a nagykárolyi Kalazanci Szent József Iskolaközpont diákja, Volfer Flóra.

Az ünnepi beszédek és a kulturális program után Schönberger Jenő, a szatmári egyházmegye püspöke vezette a római katolikus egyház búzaszentelési szertartását. Ezt követően más felekezetek lelkipásztorai is áldást mondtak.

A búzaszentelés ünnepsége után a résztvevők visszatértek a plébániatemplomba, ahol Schönberger Jenő püspök és a jelenlévő katolikus papság együtt mutatott be szentmisét. A szentmise kezdetén a főpásztor Isten áldását kérte a vetésekre, a földművelőkre, valamint mindazokra, akik áldozatos munkájukkal fáradoznak mindennapi kenyerünkért. A főpásztor homíliájában az örömhír mély üzenetét járta körül. Minden szentmise záró felszólítása: „A szentmise véget ért. Menjetek békével!”, egy küldetés. Ezt a küldetést idézte fel a napi szentmise zsoltára is: „Menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot!” Az evangéliumról, az örömhírről kell nekünk tanúságot tennünk; hogy „Isten a szeretet”. Ezt az örömhírt hozta el az embereknek az Úr Jézus. Ő az Atya küldötte, aki az örök élet kenyerében önmagát adja nekünk. Ahogy a búzamag meghal a földben, hogy bőséges termést hozzon, úgy halt meg Jézus is. Mi vagyunk feltámadásának termése, ha hiszünk az általa hozott örömhírben. Az örök élet kenyerét elfogyasztva egyesülhetünk Istennel. Ezáltal alakít át bennünket Krisztussá. Ez az egyház örömhíre! Jézus által testvérekké válunk egymásnak. Ahogyan a sok búzaszem egységet alkot, úgy mi, Jézusban testvérek vagyunk, egy egységet alkotunk. Az örömhír arról az összetartozásról szól, ami Istennel és embertársainkkal köt össze minket. Együtt alkotjuk Isten nagy családját.
A szentmisét ünnepi ebéd követte a kaplonyi kultúrotthonban.

Forrás: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye