2021. január 6., szerda

0
697

EVANGÉLIUM

Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak.
Azok így válaszoltak: „A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.”
Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: „Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte!” Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.
Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.
(Mt 2,1-12)

Az istenkereső mágusok a hétköznapi ember zarándokútján járnak, akik külső jelekből következtetve, de belső indíttatásra indulnak el a távoli tájakról, hogy felkeressék a megjövendölt Megváltót. Az égen keresik a jeleket, de azt megtalálva lent, a földön keresik az Istent. Heródes is kereste a gyermeket, de ő nem az Istent kereste benne, hanem saját magát. A napkeleti bölcsek a magasba vetették tekintetüket, a csillagok járását követték, de az Istent keresték odafent. Most amikor már elvonultak a pásztorok és az angyalok, a napkeleti bölcsekkel maradtunk. Nekik sikerült összekötniük az égieket a földiekkel. Lépjünk nyomdokaikba és merjünk a csillagok ösvényére lépni, hogy találkozhassunk százak és milliók tekintetében az Úr Krisztussal.

Kovács F. Zsolt, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség irodaigazgatója

MEGOSZTÁS