2020. december 4., péntek

0
542

EVANGÉLIUM

Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!”
Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?”
„Hisszük, Uram!” – felelték azok.
Akkor megérintette szemüket, és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!” Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt: „Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!”
Ám azok elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken.
(Mt 9,27-31)

Csak az tud ennyire hangosan kiáltozni, aki teljesen meg van győződve kérése teljesülésében. Vajon az irgalmasságért miért nem tudunk ennyire hangosan kiáltani Istenhez? Talán mert szívünk már nem érzékeli és nem vágyakozik eléggé az Istennel való teljes kiengesztelődésre, a belső békére Istennel és embertársainkkal?

Kovács F. Zsolt, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség irodaigazgatója

MEGOSZTÁS