Mindig érdemes elkezdeni a jót!

0
189

A szatmári egyházmegye ifjúsági irodájának munkatársai április 20-ra hirdették meg a tettek napját, hogy ezzel a programmal ösztönözzék a 14–25 év közötti fiatalokat és a plébániai kisközösségek tagjait arra, hogy nyitott szemmel járjanak a világban, és vállaljanak önkéntes, szociális, kulturális tevékenységeket környezetükben.

A plébánosok és a csoportvezetők koordinálásával a csapatok a programba való bekapcsolódással azt fejezték ki, hogy a mellettünk élőkért, a környezetükért, a jövőjükért felelősséget vállalnak. Az akció közhasznú feladatok megtételére bátorította a résztvevőket, akik a nap során kipróbálhatták, megérezhették, hogy mit jelent önkéntesként másokért tenni.

Tizenegy plébánia fiataljai különböző feladatokkal neveztek be erre a szombati alkalomra: templomtakarítás, szemétgyűjtés, közösségi helyek, terek, udvarok rendbetétele, temető elhagyatott sírjainak gondozása, idősek látogatása. A lelkes csapatok, az összefogás erejét tapasztalhatták meg Pusztadarócon és Szamosdarán, Józsefházán, Kálmándon, Nagymajtényban, Kaplonyban, Túrterebesen, Sárközön, Kökényesden, Halmiban, Erdődön, és a szatmári Szent Család-plébánián.

A szervezők ezzel a kezdeményezéssel szeretnének másokat is buzdítani arra, hogy mindig érdemes elkezdeni a jót, mert a leleményesség, a tettrekészség, az összefogás közelebb viszi azokat az embereket egymáshoz, akik együtt, egy közösségben élnek.

A szatmári egyházmegye