2020. augusztus 25., kedd

0
777

EVANGÉLIUM
Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat:
Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben: az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni! Vak vezetők! Megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét.
Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz! (Mt 23,23-26)

A mai evangélium felsorolja a hívő ember három lényeges tulajdonságát. Legyen igazságos, irgalmas és hűséges. Ki igazságos? Aki megadja Istennek, önmagának és embertársának, ami jár. Istennek a tiszteletet, az imádást és a viszontszeretetet. Önmagának az odafigyelést. Embertársának a megbecsülést, a napi bérét. Ki irgalmas? Aki többet ad, mint amit a másik ember megérdemel. Istenhez hasonlóan megbocsájt embertársának. Ki hűséges? Istennel szemben hűséges az az ember, aki megtartja a Tízparancsolatot. Embertársával szemben hűséges az, aki megtartja az adott szót. Ha ezt a három törvényt betartja a hívő ember, akkor a többi már magától értetődik. Akkor szívésen megfizeti az egyházadót, adományoz a templom javára és részt vesz karitatí akciókban. Ezek a vallásos cselekedetek és kötelességek már az igazságosság, irgalmasság és hűség gyümölcsei.

Kocsik Zoltán, a temesvári Piarista templom igazgatója

MEGOSZTÁS