2020. július 31., péntek

0
598

EVANGÉLIUM

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában.
Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?” És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.”
Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.
(Mt 13,54-58)

Jézus neve és személye ma már szinte mindenki előtt ismert. És mégis mást és mást látnak benne a különböző vallási kultúrában élők, mást a keresztények, mást a közömbösek, a benne nem hívők, és teljesen mást azok, kiknek hitük forrása. Mert akik csak a történelmi Jézust ismerik, azok nehezen látják meg benne a prófétát és a Megváltót. Akik ma is Jézus „családfáján” akadnak fenn, azok könnyen megbotránkoznak benne, még ha úgy is érzik, hogy „otthon” van náluk az Úr!

Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános

MEGOSZTÁS