2020. május 8., péntek

0
1376

EVANGÉLIUM

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: »Elmegyek, és helyet készítek nektek?« Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek!”
Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?”
Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.”
(Jn 14,1-6)

Az emberi szív nyugtalan, az izmok nyugtalansága az élet feltétele. Az ember nyugtalanságának az élő hit az egyetlen csillapítója. Hit az Útban, az Igazságban és az Életben. És ez a hit hat, még a szívre is.

Pék Sándor, a nagyváradi Szent László-templom plébánosa

MEGOSZTÁS