Jézus nélkül nem élhetünk

0
1479
Nem lehet megunni karácsonykor a kántálást, és ez azért van, mert mi mindannyian vágyunk az öröm, Isten után, mondta Schönberger Jenő püspök.

Jézus azért született meg, hogy bennünk is megszülessen – mondta Schönberger Jenő püspök szenteste a székesegyházban. Éjféli misére hívott Szatmárnémetiben is december 24-én szenteste a harang, a fiatalok pedig már negyed tizenkettőtől megkezdték a székesegyházban karácsonyi műsorukat.

Schönberger Jenő püspök az éjféli mise bevonulását követően a Megváltó születésének fontosságát hangsúlyozta a székesegyházat megtöltő híveknek: „Ma emlékezünk meg arról a szentséges éjszakáról, amikor Isten Igéje emberként született meg Betlehemben. Elkezdődött a megváltásunk csodája. Senki nem gondolta volna, hogy így fog végbemenni, hogy Isten maga jön el, ő maga készít utat a mi számunkra, azért, hogy hozzá, Istenhez visszataláljunk. Minden karácsony elindít bennünket azon az úton, amely maga Krisztus. A második isteni személy emberként született azért, hogy mi újra Istené lehessünk. Nem lehet megunni karácsonykor a kántálást, és ez azért van, mert mi mindannyian vágyunk az öröm, Isten után.”

Szentbeszédében a főpásztor az ünnep lényegét igyekezett feltárni: „Karácsony Isten fiának a születése, a megelőlegezett húsvét. Hiszen, ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor ma nem ünnepelnénk a karácsonyt. Miért van sokszor mégis félelem bennünk? Talán azért, mert még nem indultunk el azon az úton, amelyen az a Jézus vezet, aki feltámadt és azt mondja apostolainak, menjetek és hirdessétek az örömhírt. Ő megbocsájt mindenkinek, aki megkeresztelkedett és hisz. Elhiszed ezt? Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben, nem lenne elég, ha nem születne meg a szívedben. Akkor lesz minden nap karácsony, ha minden nap képesek vagyunk befogadni az Urat a lelkünkbe, ha egyetlen szentmisét sem hagyunk el. Jézus azért született meg, hogy bennünk is megszülessen. Azért jött, hogy visszavezessen az Istenhez. Az Ő gyermekei vagyunk és Jézus Krisztus nélkül nem élhetünk. Jézus nem csak megszületett, de meg is halt értünk, fel is támadt értünk és ezzel mutat utat a jövőbe, ami ugyancsak ő, a Szentháromságos egy Isten, a mennyország.”

A szentmise végén Schönberger Jenő püspök magyar, román, német, olasz és spanyol nyelven – az egybegyűlt hívek nemzetiségének és anyanyelvének megfelelően – kívánt Istentől áldott, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket és arra kérte híveit, ne feledjék: „Mit használna nekünk, ha százszor is megszületne az Úr Jézus Betlehemben, de nem születne meg a szívünkben? Ha pedig engedjük, hogy megszülessen, akkor az örömöt, a boldogságot vigyük el másoknak is.” A püspöki áldást követően a hívek közösen kántáltak, majd kivonulás előtt többen megálltak a betlehemnél.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye sajtóirodája