2019. augusztus 24., szombat

0
774

EVANGÉLIUM

Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát.” „Jöhetne valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, nézd meg!” – felelte Fülöp.
Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!”
Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” 
Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.”
Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”
(Jn 1,45-51)

Tetszik a mai evangélium kérdése: jöhet-e valami jó Názáretből? Történelmi szinten értelmezve ezt a kérdést: Názáret egy kicsi, jelentéktelennek tűnő város. Egy holtágból születhet-e valami új, szép és igaz? Az élet nagyjai általában a jelentéktelennek tűnő életsorsokból emelkedtek ki. Talán ez ma sincs másként. Tudjuk és erre rengeteg példa van: Isten a jelentéktelennek tűnő helyzetekből is tudott egyenes, élet-reményeket kihozni. Aki vele él, annak az életében nincs lehetetlen, nincs csőd. A te életed is egy szép és igaz lehetőség, csak hinned kell Életadódban és művében.

Csíki Szabolcs plébános

MEGOSZTÁS