2019. augusztus 15., csütörtök

0
867

EVANGÉLIUM

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” Mária megszólalt: 
„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre!”
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.
(Lk 1,39-56)

Az örök üzenet birtokosaiként tudjuk, aki teljesen odaadja az életét, az előtt nincs határsáv, nem kell vízum… Az ünnep igaza érezteti, hogy mit tud tenni a Mennyei Atya azzal, aki teljesen az övé. Amint megígérte, százszorosan visszafizet, s teszi ezt nemzedékről nemzedékre, így ma, velünk is. A Nagyboldogasszony a két irányú forgalmat is mutatja. Útlevele visszafelé is érvényes, hiszen ha a földről folyamatos az ellenállás, akkor az égből is sűrűbb a leszállás. A búcsújáróhelyek és kegyhelyek arról tanúskodnak, hogy amikor elhatalmasodik a bűn, túlárad a kegyelem (Róm 5,2), attól szép és bátorító a mi életünk is. Sokkal közelebb van a menny, mint gondolnánk: ott ahol éppen vagy, ahol élsz és ahol nyitott akarsz lenni az Életadó iránt. A Nagyboldogasszony ma is közben jár érted is és értem is.

Csíki Szabolcs plébános

MEGOSZTÁS