2019. július 9., kedd

0
758

EVANGÉLIUM

Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta: „Ilyen még sohasem történt Izraelben.” A farizeusok azonban megjegyezték: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.”
Jézus ezután bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt.
Amikor látta a népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!”
(Mt 9,32-38)

Az evangélium örömhíre, hogy Jézus nem szavaival, gondolataival akarja meggyőzni a vádaskodó, intrikával teli környezetét, hanem élhető, bátorító, szerető szavaival. Van a mai evangéliumban egy jó kis adag feszültség, ami tükrözi az élettelenséget is. A nép olyan mint, akik árvaságban szenvednek. Igazi gondoskodásra lenne szükség ma is. Jézus tanít és gyógyít, ezt kell nekünk is tenni: jó szóval élni és azt adni tovább.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS