2019. július 5., péntek

0
997

EVANGÉLIUM

Abban az időben:
Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!« Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”
(Mt 9,9-13)

Az evangélium nagy kicsengése: „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot”. A vámszedő Mátéra való rátekintés felszabadító, Jézus nem elítéli őt, hanem lehetőséget add, élettel ajándékozza meg. A vámszedők sokszorosan bűnösök voltak, mert ragaszkodtak a pénzhez és a közösségük árulói is voltak. Jézus mindezt tudta és látta, ezért mondja neki: „Kövess engem!” Ez az a pillanat, amikor minden megváltozik a vámszedőben. A megkapott és elfogadott irgalom pillanata ez. Az Úr képes megváltoztatni az életünket, képes jobbá tenni életcselekedeteinket, mert Ő valóban irgalom és szeretet. Bár mi sokszor tökéletesnek, kifogástalannak hisszük és gondoljuk magunkat, ne feledjük Jézus szavait: „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS