2019. július 2., kedd

1
845

EVANGÉLIUM

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.” Mária megszólalt:
„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre.” Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.
(Lk 1,39-56)

Ha a mai ünnepre gondolok, akkor a találkozás öröme jelenik meg előttem. Oly gyakran szaladva haladunk el egymás mellett, észre sem véve az élet ajándékát. Mária, miközben igazi megajándékozott, kész rokonához sietni, hogy jelenlétével segítse, tovább ajándékozza azt, akinek erre szüksége is volt. Készség a találkozásra, és ebben mekkora öröm, élet van. Ilyen igazi szabad találkozás csak a szenteknél tud megtörténni, de mi is részesei lehetünk, ha van készségünk a találkozásra, hogy igazán megajándékozottá váljunk… Bárcsak el tudnánk tanulni az életművészet azon szépségét, értékét, hogy készségesen akarjuk és örüljünk minden találkozásnak. Világunk, életünk az igazi élet felé változna, alakulna, teljesedne.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS

1 HOZZÁSZÓLÁS