2019. június 28., péntek

0
804

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta: „Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja?
Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat!«”
Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre.
(Lk 15,3-7)

Az evangélium Isten szívét mutatja meg. Ma már ismerjük, tudjuk, az Atya nagyon szeret bennünket, mindig várja életünk odafordulását. Sokszor hibázhatunk. Ő mindig vár! A világos ismeret birtokában: ha eltávolodunk az nekünk nagyon rossz, mert boldogok csak Vele lehetünk. A mai evangélium arra figyelmeztet, hogy ha bármit is elvesztettem az életben Istennél megtalálom. Ő képes egy elveszett miatt otthagyni a kilencvenkilencet, mert neki mindenik nagyon fontos, az elcsatangolt különösen! Kérjük Istenünket, hogy elvesztett élet-töredékeinket segítsen újra megtalálni. Akarjunk Istenben gazdag odaadott életet élni.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS