2019. június 27., csütörtök

0
774

EVANGÉLIUM

Abban az időben amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?”
Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.”
(Mt 22,34-40)

Az örömhír lényege és felhívása, hogy az Életadó szeretete végtelen és ennek nyomán kell élni, tenni és alkotni. Bárcsak mai napunk minden percét az isteni szeretet bűvkörében élhetnénk meg. Tudjuk, tapasztaljuk: sokféle szeretet létezik, ilyen az anyagi világ szeretete, a naivság szeretete, az énközpontú ember önszeretete, a hatalmaskodás megnyilvánulása, a beképzeltség hangos, csörömpölő szeretete. Ezek nem a jézusi szeretet megnyilvánulásai. A törvénytudó alattomos szándékkal érdeklődik Jézustól az életvezetési módszerről. Nem tudjuk, hogy mennyire szívlelte meg a kapott mondatot, de nekünk, maiaknak egyértelmű: Jézus azt kéri, hogy megmaradásunk legyen a szeretetében. Krisztus-követőként egy út áll előttünk: a szeretet útja, minden érdek nélkül, teljes odaadottsággal. Küldetésünk, hogy szeretetben éljük életünk, hogy életstílusunk a szeretet-öröme legyen.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS