2019. április 27., szombat

0
993

EVANGÉLIUM

Miután húsvétvasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből (annak idején) hét ördögöt űzött ki.
Magdolna elment, és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna látta őt, nem hitték el neki.
Ezután Jézus más alakban megjelent két tanítványnak útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek, és közölték a hírt a többiekkel, de ők nekik sem hittek.
Végül megjelent Jézus a tizenegy (apostolnak), amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt feltámadása után. Azután így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”
(Mk 16,9-15)

A Feltámadott megjelenése mindig küldetéssel jár: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” Ez misszió, és a Feltámadott megadja a kegyelmet, hogy az életet másokért tudjuk élni. Világunknak erre ma különösen szüksége is van. Hiteles keresztényekké kell válnunk, láthatóvá kell tenni a küldetés lényegét. Nem zárkózhatunk be a magunk által felépített kis világba, a nagyvilág vár, ahol reményt, tiszteletet, becsületet és életet kell fakasztani. Az életstílusunknak kellene árulkodnia arról, hogy kik vagyunk és kihez tartozunk!

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS