Vízkereszt ünnepe

  • Urunk megjelenésének ünnepe a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola örökös szentségimádási napja. Délelőtt 9 órától Jakubinyi György érsek szentmisét mutat be, melynek keretében vízszentelést tart. Ezután a kispapok és az intézet tanárai felváltva adorálnak az Oltáriszentség előtt.
  • Vízkereszt ünnepén, január 6-án délelőtt 11 órakor Böcskei László megyés püspök ünnepi szentmisét tart a nagyváradi székesegyházban.
  • szatmárnémeti székesegyházban január 6-án,  délelőtt 11 órától Schönberger Jenő püspök mutat be vízszenteléssel egybekötött ünnepi szentmisét.