2022. szeptember 28.

Sarlós Boldogasszony-napi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Sarlós Boldogasszony tiszteletére: Kőrösbánya, Marosillye, Ivó, Nagyszeben-Külváros, Székelykál, Kotormány, Magyarzsákod, Csíksomlyó: kegytemplom, Bándpatak, Ditró: felszegi kápolna, Güdüc, Gyergyóújfalu, Homoródkarácsonyfalva, Futásfalva: fogadalmi búcsú, Tibód.

  • Székelyszenttamás leányegyházközségében, a Sarlós Boldogasszony titulusú tibódi kápolnában június 30-án, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Bajkó Norbert a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánia segédlelkésze tartja.
  • Zeteváralja filiájában, Ivóban vasárnap déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise.
  • Bándpatakán a templom búcsúünnepén, hétfőn délelőtt 11 órától, Tamás József püspök megáldja a kívül-belül felújított templomot.
  • Gyergyóújfaluban a plébániatemplom búcsús szentmiséjén, július 2-án, hétfőn délelőtt 11 órától a zeteváraljai plébános, Mátyás Gábor prédikál.
  • Homoródkarácsonyfalván a búcsú vasárnap délután fél 1 órától lesz. A szentmisén Diósi Dávid, a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet vicerektora lesz a szónok.
  • Sarlós Boldogasszony – Mária látogatása Erzsébetnél – , a csíksomlyói kegytemplom búcsúünnepe. Július 2-án, hétfőn a szentmisék reggel 8, fél 11 és este 7 órakor lesznek. A fél 11-es szentmise főcelebránsa Kovács József újmisés lesz, a szentbeszédet György Mihály-Levente csíkszentmiklósi plébános tartja.

  • Ezen a napon tartják Háromszék egyik leghíresebb búcsúját Futásfalván. A Szent András tiszteletére felszentelt templomban a fogadalmi búcsú délelőtt 11 órakor kezdődik. A búcsú előtti napon, július 1-én, vasárnap este 8 órakor szentmisét mutatnak be a papi és szerzetesi hivatásokért, ugyanakkor megemlékeznek Bálint Lajos érsekről és Jáki Sándor Teodóz győri bencés pap-tanárról. A szentmise után gyertyás körmenet lesz és éjszakai virrasztás. Sarlós Boldogasszony napján, hétfőn reggel 8 órakor is lesz szentmise, utána keresztalják fogadása. Az ünnepi búcsús szentmisét a szabadtéri oltárnál mutatja be a környék papsága. A szentbeszédet Berszán Lajos kanonok, a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum alapítója és jelenlegi lelki igazgatója tartja.
  • Székelykálban július 8-án, délután 1 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, főcelebránsa és szónoka Marton József nagyprépost Gyulafehérvárról.

Temesvári egyházmegye:

  • Sarlós Boldogasszony ünnepe – július 2-a – a hegyvidéki főesperesség horvát nemzetiségű közösségeinek hagyományos zarándoknapja a máriacsiklovai kegytemplomhoz. Az ünnepi program már július 1-jén este megkezdődik, amikor a zarándokok 19.30 órai kezdettel szentmisén vesznek részt. Július 2-án, hétfőn, a kegytemplomban 8.30 órai kezdettel horvát nyelven mutatnak be szentmisét. Az ünnepi liturgiát 11 órakor celebrálják. Ezt követően 12.30 órakor bolgár nyelven mutatnak be szentmisét.

Dátum

2018. június 30., szombat - 2018. július 02., hétfő